×
×

Dokumenty do pobrania

Wydział Komunikacji

-----------------------------------------------------------------


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

-----------------------------------------------------------------


Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
Wnioski w elektronicznym biurze podawczym
Druki do pobrania

 

Druki i informacje do pobrania
Edukacja prawna - Wydział Ochrony Środowiska
Wnioski w elektronicznym biurze podawczym

 

------------------------------------------------------------------

 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa


-----------------------------------------------------------------

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Wnioski w elektronicznym biurze podawczym


-----------------------------------------------------------------

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych 
Druki i informacje do pobrania
Wnioski w elektronicznym biurze podawczym


-----------------------------------------------------------------

Wydział Geodezji i Kartografii
Druki, dokumenty i informacje do pobrania
Edukacja prawna - Wydział Geodezji i Kartografii
Wnioski w elektronicznym biurze podawczym


-----------------------------------------------------------------
Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu
Druki do pobrania


-----------------------------------------------------------------

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Dokumenty do pobrania z Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności


-----------------------------------------------------------------

Poradnia Pedagogiczno - Psychologiczna w Opolu
Dokumenty do pobrania

-----------------------------------------------------------------