×
×

5.03.2012 Jubileuszowa X Giełda Innowacji w Opolu


 

Giełdę Innowacji 5 marca 2012 już poraz dziesiąty zorganizowało Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów.
 W jubileuszowej giełdzie, której patronem honorowym był między innymi Starosta Opolski udział wzięli przedstawiciele świata nauki z Politechniki Opolskiej, Uniwersytetu Opolskiego, Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Urzędu Wojewódzkiego i Marszałkowskiego, Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Opolu, studenci, mieszkańcy Opola i powiatu. Gościem honorowym był  dyrektor generalny Urzędu Panentowego RP mgr inż. Cezary Pyl.

Grand Prix tegorocznej Giełdy otrzymał zespół pod kierownictwem pana Krzysztofa Ważnego za innowację pod nazwą "Drenaż przyskarpowy". Przedmiotem wynalazku jest konstrukcja aktywnego drenażu przyskarpowego dla składowiska , które jest w fazie projektowania. Konstrukcja wykonania drenażu składowiska zakłada pełną izolację dna składowiska, która znajduje się od strony gruntu rodzimego i od strony odpadów komunalnych. Konstrukcja składa się z instalacji drenażowej, studni rewizyjnej, przepompowni, zbiornika retencyjnego i aparatury kontrolno-pomiarowej. Istotnym elementem jest uszczelnienie zespołu elementów i innowacyjna metoda kontroli, odbioru i pomiaru przepływu nadmiaru mediów.  Rozwiązanie zdobyło również nagordę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na Międzynarodwej Wystawie Wynalzaków i Innowacji IWIS 2011 w Warszawie. 

Jury w składzie: Cezary Pyl, Jacek Kichman, Danuta Kieljan, Zofia Pokorska, Apolonia Klepacz, Bibianna Żymła przyznało nagordy: 

 w kategorii "najmłodszy innowator" Julii Pisarczyk (7 lat)  za projekt witraż z króliczkiem,
 w kategorii "student"  Michałowi Prokopowi i Pawłowi Piotrowi Włodarczykowi za obudowę komuptera zintegrowanego z regeneratorem powietrza, 
w kategorii "uczeń"  Szymonowi i Joachimowi Bartuszom za zmodernizowany przenośny inspekt,
w kategorii "innowacja procesowa" Barbarze Włodarczyk i Andrzejowi Gawdzikowi za sposób intensyfikacji produkcji drożdży przy zachowaniu poziomu emisji co2, 
w kategorii "wynalazek" Pawłowi Piotrowi Włodarczykowi i Andrzejowi Gawdzikowi za układ identyfikujący dobór stopu konstrukcyjnego, 
 w kategorii "edukacja" Arkadiuszowi Gawłowi za stanowisko do wizualizacji procesów zachodzacych w odpylaczu cyklonowym
 w kategorii "nagroda specjalna"  Bartoszowi Walentynowi za konstrukcję samobieżnego odkurzacza do liści. 
Student historii Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu Bartosz Walentyn za samobieżny odkurzacz do liści odebrał już kilka nagród. - Na pomysł wpadłem na to podczas grabienia liści, ponieważ strasznie się namęczyłem. Liście są najpierw zbierane przez wałki, a potem wciągane przez wiatrak, rozdrabniane i zasysane do worka - wyjaśnił wynalazca podczas prezentacji.  
 Nagrody za udział Januszowi Sujacie za toporek do mięsa i Piotrowi Włodarczykowi za naczynie pomiarowe do prób wytrzymałości na rozciąganie w warunkach korozyjnych.