×
×

XXII sesja Rady Powiatu Opolskiego

 

XXII Sesję Rady Powiatu Opolskiego ( 18.08.2016) zdominowała uchwała o wystąpieniu z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego  w sprawie  planu Prezydenta Wiśniewskiego poszerzenia granic Opola kosztem gmin powiatu opolskiego.

Radni wskazali klika powodów dla których zdecydowali, by sprawa trafiła do Trybunału:

- naruszenie art. 92 ust. 1 zd. 1 Konstytucji RP oraz z art. 7 Konstytucji RP.: wniosek o zmianę granic Opola został złożony przez prezydenta Opola a nie przez radę miasta.

- naruszenie stabilizacji stosunków społeczno-terytorialnych, które spowodowała pozytywna dezyczja rządu "pomimo braku istnienia uzasadnionego publicznego interesu lokalnego oraz z pominięciem kryteriów, które należy uwzględnić przy ustalaniu granic gmin"

- szereg negatywnych skutków wprowadzenia planu zmiany granic dla powiatu opolskiego: znaczne zmniejszenie budżetu, „naruszenie więzi społecznych gospodarczych i kulturowych, naruszenie jednorodnego ze względu na układ osadniczy i przestrzenny terytorium miasta na prawach powiatu Opole oraz powiatu opolskiego".

- naruszenie praw mniejszości zapisanych w unijnej Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych - dyskryminacja wynikająca z przynależności do mniejszości niemieckiej części mieszkańców podopolskich gmin, zmiana proporcji narodowościowych na obszarach zamieszkałych przez mniejszość niemiecką oraz ograniczenia przysługujących im praw i wolności, a także ich asymilacji wbrew ich woli.

- zwrócono także uwagę, że w tym samym rozporządzeniu zastosowano inne kryteria dla sołectw podrzeszowskich, inne dla podopolskich – lekceważąc wyniki konsultacji społecznych i masowych protestów w Opolu.
Uchwałę skarżącą rozporządzenie rządu z 19 lipca poparli wszyscy radni powiatu z wyjątkiem jednego. Podobną uchwałę podjemą radni Prószkowa, Komprachcic, Dobrzenia Wielkiego, Dąbrowy.

W dalszej części sesji radni powiatowi wyrazili zgodę na zawarcie "Porozumienia w sprawie ustalenia zasad sił i środków oraz zasobów materiałowych i sprzętowych w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń na terenie Aglomeracji Opolskiej oraz zasad działania na rzecz realizacji Programu poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania zjawisk ekstremalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej na lata 2015-2020", dokonali zmian w uchwale budżetowej na 2016 r. a wraz z nią zmienili wieloletnią prognozę finansową Powiatu Opolskiego na lata 2016-2021.