×
×

Giełda Piosenki - Opole 2012

GIEŁDA PIOSENKI – OPOLE 2012

R E G U L A M I N

I. Cel imprezy

1. Promocja dziecięcej i młodzieżowej kultury muzycznej.

2. Popularyzacja twórczości wybitnych autorów i wykonawców polskiej piosenki.

3. Wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu wśród młodzieży.

4. Kwalifikacja wokalistów do udziału w 20. Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki „Piosenkobranie 2012”.

II. Uczestnicy

1. Uczestnikami Giełdy mogą być soliści oraz zespoły wokalne (max. 6 osób) z terenu województwa opolskiego.

2. Uczestnicy będą podzieleni na następujące kategorie wiekowe:

a) kategoria I: uczniowie klas I-III szkół podstawowych,

b) kategoria II: uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych,

c) kategoria III: uczniowie gimnazjów,

d) kategoria IV: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci.

III. Terminy i miejsce przesłuchań

1. Przesłuchania konkursowe odbędą się w następujących terminach:

a) 30 marca (piątek), godz. 11:00,

b) 20 kwietnia (piątek), godz. 11:00,

c) 18 maja (piątek), godz. 11:00.

2. Miejsce przesłuchań: filia MDK w Opolu, Al. Przyjaźni 12 (dzielnica Nowa Wieś Królewska, dojazd autobusem MZK linii nr 3 lub 7 do przystanku „Jagiellonów – Al. Przyjaźni”).

IV. Zgłoszenia

1. Zgłoszenia do Giełdy należy wysyłać na adres Organizatora, z dopiskiem „Giełda Piosenki”.

2. Zgłoszenie musi dotrzeć do Organizatora najpóźniej 3 dni przed terminem Giełdy.

3. O zakwalifikowaniu do danego terminu przesłuchań decyduje kolejność zgłoszeń.

4. Uczestnicy, którzy nie zmieszczą się w limicie 20 wykonawców, będą zakwalifikowani do następnego terminu przesłuchań.

5. W przypadku dużej ilości zgłoszeń, Organizator może ustalić dodatkowy termin przesłuchań.

6. W przypadku małej ilości zgłoszeń, Organizator może odwołać regulaminowy termin przesłuchań.

7. O zaistnieniu sytuacji opisanych w punktach 4-6 uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.

V. Przesłuchania konkursowe

1. Do Giełdy należy przygotować 2 utwory w języku polskim.

2. Łączny czas trwania utworów nie może przekroczyć 8 minut.

3. Podczas każdej Giełdy zostanie przesłuchanych max. 20 wykonawców.

4. Uczestników Giełdy oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora.

5. Jury w swojej ocenie będzie się kierować następującymi kryteriami:

a) dobór repertuaru,

b) wykonanie,

c) ogólny wyraz artystyczny.

6. O ilości utworów wykonywanych przez uczestników podczas przesłuchań decyduje Jury.

VI. Sprawy organizacyjne

1. Organizator zapewnia aparaturę nagłaśniającą oraz obsługę akustyczną.

2. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.

3. W dniu przesłuchań uczestnicy uiszczają wpisowe w wysokości 10 zł/os.

4. Organizator zapewnia poczęstunek dla uczestników.

5. Kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator w porozumieniu z Jury.

Organizator:

Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu

45-084 Opole, ul. Strzelców Bytomskich 1

tel./fax: 77 454 27 14, e-mail: mdk@mdk.opole.pl

www.mdk.opole.pl

Koordynatorzy imprezy:

Aneta Majewska

tel. 602 278 006

Mariusz Cisek

tel. 510 048 061

 

GIEŁDA PIOSENKI – OPOLE 2012

K A R T A Z G Ł O S Z E N I A

1. Wykonawca: .................................................................................................

(imię i nazwisko wokalisty lub nazwa zespołu)

2. Kategoria wiekowa (zob. regulamin Giełdy): .....................................................

3. Tytuły utworów: 1. ......................................................................................

2. ......................................................................................

4. Rodzaj akompaniamentu: ..............................................................................

(rodzaje instrumentów)

5. Nośnik półplaybacku: .....................................................................................

(CD, MP3)

6. Ilość potrzebnych mikrofonów: ........................................................................

7. Imię i nazwisko kierownika (opiekuna) zespołu: ................................................

8. Adres i telefon kontaktowy: .........................................................................

...................................................................................................................

...................................................

(podpis osoby zgłaszającej)