×
×

Podstrona z menu bocznym (nowa)

Sesja Rady Powiatu Opolskiego (17.06.2016) tym razem odbyła się w Zespole Szkół w Prószkowie. Radni po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok, wysłuchaniu opinii w sprawie wykonania budżetu Powiatu Opolskiego, Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, opinii Komisji Rewizyjnej w kwestii sprawozdań oraz informacji o stanie mienia komunalnego, podjęli uchwałę zatwierdzającą sprawozdania i wykonanie budżetu orazjednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu Opolskiego za 2015 rok.

W drugiej części radni wprowadzili zmiany w uchwale określającej na 2016 rok zadania i środki przeznaczone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego, odnieśli się do meritum skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Opolu, pozwolili na zmiany w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 r. i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2021.