×
×

Luty 2012 - SIWZ


Przeprowadzenie kursu umożliwiającego zdobycie uprawnień kierowania pojazdami kategorii B dla beneficjentów projektu pn.: Przyszłość należy do specjalistów - edycja II, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. 
PDFSIWZ z załącznikami (201,59KB)


Modernizacja istniejącej ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali dla dwóch obrębów gminy Ozimek: Antoniów i Szczedrzyk

 ZIPSIWZ Antoniów i Szczedrzyk.zip (110,60KB)
 DOCZapytania i wyjaśnienia do SIWZ (38,00KB)