×
×

Luty 2012 - ogłoszenia

Przeprowadzenie kursu umożliwiającego zdobycie uprawnień kierowania pojazdami kategorii B dla beneficjentów projektu pn.: Przyszłość należy do specjalistów - edycja II, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
PDFOgłoszenie o zamówieniu (111,89KB)


Modernizacja istniejącej ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali dla dwóch obrębów gminy Ozimek: Antoniów i Szczedrzyk

DOCAntoniów Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.doc (26,00KB)
 
DOCOgłoszenie o zmianie ogłoszenia (54,00KB)