WAŻNA INFORMACJA: Pilne! Od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania Starostwo Powiatowe w Opolu będzie NIECZYNNE dla interesantów Zasady pracy Starostwa i jednostek podległych od 16.03.2020 r.***KORONAWIRUS - ZBIORCZA INFORMACJA, AKTUALIZOWANA***Koronawirus - ważne telefony***Dotacje na wymianę kotłów c.o. 2020***Nowy Regulamin przyznawania Patronatu Starosty Opolskiego od dn. 01.03.2020 r. - Patronaty Starosty Opolskiego***Komunikat w związku z wystąpieniem u ptactwa na terenie kraju ognisk grypy ptaków A/H5N8/***Rzecznik Konsumentów
 

×
×

XX Sesja Rady Powiatu Opolskiego

Sesja Rady Powiatu Opolskiego (17.06.2016) tym razem odbyła się w Zespole Szkół w Prószkowie. Radni po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok, wysłuchaniu opinii w sprawie wykonania budżetu Powiatu Opolskiego, Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, opinii Komisji Rewizyjnej w kwestii sprawozdań oraz informacji o stanie mienia komunalnego, podjęli uchwałę zatwierdzającą sprawozdania i wykonanie budżetu oraz jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu Opolskiego za 2015 rok.

W drugiej części radni wprowadzili zmiany w uchwale określającej na 2016 rok zadania i środki przeznaczone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego, odnieśli się do meritum skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Opolu, pozwolili na zmiany w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 r. i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2021.