WAŻNA INFORMACJA: Pilne! Od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania Starostwo Powiatowe w Opolu będzie NIECZYNNE dla interesantów Zasady pracy Starostwa i jednostek podległych od 16.03.2020 r.***KORONAWIRUS - ZBIORCZA INFORMACJA, AKTUALIZOWANA***Koronawirus - ważne telefony***Dotacje na wymianę kotłów c.o. 2020***Nowy Regulamin przyznawania Patronatu Starosty Opolskiego od dn. 01.03.2020 r. - Patronaty Starosty Opolskiego***Komunikat w związku z wystąpieniem u ptactwa na terenie kraju ognisk grypy ptaków A/H5N8/***Rzecznik Konsumentów
 

×
×

Jubileusz 10 lecia umowy partnerskiej pomiędzy Powiatem Dolińskim i Opolskim 2006 - 2016

 

 
10 lat temu, 28 czerwca 2006 umowę o współpracy partnerskiej podpisali starostwie: Wasyl Romaniuk i Henryk Lakwa.
11 maja 2016 roku w Dolinie podczas uroczystej sesji Rady Powiatu Dolińskiego przedstawiciele obu Powiatów świętowali 10 lat przyjaźni. W prezydium zasiedli: Iwan Daniliw - starosta samorządowy, Juri Mazur – starosta rządowy, Henryk Lakwa – starosta opolski i Stefan Warzecha – przewodniczący Rady Powiatu Opolskiego.

„Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze skrzydła zapominają, jak latać” - przypomniał w wystąpieniu Henryk Lakwa, cytując za Antoinem de Saint-Exupéry”.
Dalej – starosta opolski mówił, że każda rocznica sprzyja refleksjom nad minionym czasem, zastanowieniu czy został on wykorzystany dobrze? I nie znajdziemy jednoznacznych odpowiedzi, bo przede wszystkim współpracy naszych powiatów nie można sprowadzić jedynie do osiągniętych rezultatów. Należy spojrzeć na nią w szerszym kontekście. Partnerstwo naszych powiatów jest naturalnym elementem funkcjonowania nowoczesnej europejskiej administracji samorządowej. Kontakty, wymiana kulturalna i wzajemne poznanie są nacechowane chęcią przezwyciężania nieufności i pokonywania stereotypów, dodatkowo uzupełniane o wspólne kierunki działania, skupione wokół wymiany doświadczeń, pomocy nadają właściwy kierunek budowaniu więzi we wspólnej zintegrowanej Europie.

W trakcie uroczystości Henrykowi Lakwie, staroście opolskiemu przekazano nagrodę Anioł Dobra, którą Powiat Opolski otrzymał w międzynarodowym konkursie "Dobroczynność dla Ukrainy". Powiat uhonorowano tym prestiżowym wyróżnieniem za przedsięwzięcia charytatywne na rzecz mieszkańców Powiatu Dolińskiego. W marcu bieżącego roku w Kijowie odebrali ją przedstawiciele Powiatu Dolińskiego.

Uroczystość uświetnił występ dzieci i młodzieży ze Szkoły Wychowania Estetycznego w Dolinie. Członkowie polskiej delegacji złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobie Wasyla Romaniuka, starosty dolińskiego, który w 2006 roku oficjalnie rozpoczął tę owocną współpracę pomiędzy naszymi powiatami.

W delegacji (8-12.05.16) udział wzięli przedstawiciele powiatu opolskiego z Henrykiem Lakwą - starostą opolskim i radni ze Stefanem Warzechą, przewodniczącym Rady Powiatu Opolskiego na czele.