×
×

Materiały i dokumenty uzupełniające: uchwały rad gmin, powiatu, opinie, mapy i inne

Opinia Wojewody Podkarpackiej w sprawie zmiany granic Miasta Rzeszowa

Publicznie dostępna opinia prof. Marka Szydły

Mapa Topograficzna załączona do wniosku Prezydenta Opola

PDFProtokół z ustalenia wyników konsultacji społecznych z mieszkańcami Opola w sprawie zmiany granic Miasta Opola, które odbyły się w dniach 14 lutego - 6 marca 2016 roku (1,90MB)

Rysunek Studium Miasta Opola przedstawiający przebieg obwodnicy Piastowskiej oraz Południowej
PDFZmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Opola (3,72MB)

Uchwały Rad Gmin i Powiatu Opolskiego

PDFUCHWAŁA NR XVI/129/2016 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie proponowanej zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki, polegającej na wyłączeniu z Gminy Dobrzeń Wielki obszaru sołectw: Borki, Czarnowąsy, Krzanowice i Świerkle oraz części sołectw Brzezie i Dobrzeń Mały, i włączeniu tego obszaru do Miasta Opola (1,83MB)

PDFUCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY TURAWA z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic Gminy Turawa, polegającej na wyłączeniu części obszaru sołectwa Zawada z Gminy Turawa i jego włączeniu do miasta Opola (708,95KB)

PDFUCHWAŁA NR XVI/122/2016 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie proponowanej zmiany granic Gminy Prószków, polegającej na wyłączeniu obszaru Winowa z Gminy Prószków i włączeniu go do miasta Opola (12,59MB)

PDFUCHWAŁA NR XIII.77.2016 RADY GMINY KOMPRACHCICE z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wyłączenia obszaru sołectwa Chmielowice i obszaru sołectwa Żerkowice z granic Gminy Komprachcice i włączenia ich do granic Miasta Opola (253,00KB)

PDFUCHWAŁA NR XVI/109/16 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie proponowanej zmiany granic Gminy Dąbrowa, polegającej na wyłączeniu obszaru sołectwa Sławice, obszaru sołectwa Wrzoski, części obszaru sołectwa Karczów i włączeniu ich do miasta Opola (2,16MB)

PDFUCHWAŁA NR XVII/107/16 RADY POWIATU OPOLSKIEGO z dnia 7 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie proponowanej zmiany granic Powiatu Opolskiego, polegającej na wyłączeniu z obszaru Powiatu Opolskiego i włączeniu do terytorium Miasta Opola części obszarów następujących gmin: z Gminy Dąbrowa: części obszaru sołectwa Karczów, obszaru sołectwa Sławice, obszaru sołectwa Wrzoski, z Gminy Dobrzeń Wielki: obszaru sołectwa Borki, części obszaru sołectwa Brzezie, obszaru sołectwa Czarnowąsy, części obszaru sołectwa Dobrzeń Mały, obszaru sołectwa Krzanowice, obszaru sołectwa Świerkle, z Gminy Komprachcice: obszaru sołectwa Chmielowice, obszaru sołectwa Żerkowice, z Gminy Prószków: obszaru sołectwa Winów, z Gminy Turawa: części obszaru sołectwa Zawada (464,19KB)