×
×

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert

Starostwo Powiatowe w Opolu zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do prac w komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez powiat organizacjom pozarządowym w 2012 roku

 

DOCzaproszenie do udziału w komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert- Powiat Opolski.doc (28,50KB)

DOCFORMULARZ ZGŁOSZENIOWY na członków komisji - Powiat Opolski.doc (36,00KB)