×
×

III Turniej Klas Mudurowych Województwa Opolskiego

III Turniej Klas Mundurowych Województwa Opolskiego rozegrany zostanie w dniach 15-16.04.2016 r. w Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie oraz na obiektach sportowych Opola i Powiatu Opolskiego.

Organizatorem Turnieju jest Komenda Miejska Policji w Opolu, Starostwo Powiatowe w Opolu i Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie przy udziale Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, 10 Opolskiej Brygady Logistycznej, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu, Klubu Strzeleckiego GUN-SHOOT w Czarnowąsach i Trans – Medyk Ratownictwo Osowiec.


Celem Turnieju jest stałe upowszechnianie idei współpracy, rywalizacji sportowej w duchu fair play, kształtowanie pożądanych społecznie postaw młodych ludzi. Program Turnieju został tak pomyślany, by uatrakcyjnić cykl nauczania w klasach mundurowych prowadzonych przez Powiat Opolski, a przekaz wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz kometencje merytoryczne przygotowały młodych ludzi do świadomego ubiegania się w przyszłości o podjęcie pracy w Policji i innych służbach mundurowych lub zawodach związanych z ochroną osób i mienia.