×
×

Oficjalny raport badań sondażowych w kontekście wypowiedzi Prezydenta Wiśniewskiego podważających wiarygodność konsultacji społecznych w powiecie opolskim - konferencja prasowa 18.03.16

Frekwencja konsultacji społecznych w Opolu wyniosła 6%, mimo, że były przeprowadzane w oparciu o szeroko zakrojoną kampanię medialną: strona internetowa „Duże Opole”, spoty reklamowe, wkładka z ankietą do głosowania w NTO, osobisty udział prezydenta w imprezach miejskich. Przypomnieć należy, że w konsultacjach społecznych w powiecie opolskim wzięło udział blisko 19% mieszkańców, przeciw zmianie granic opowiedziało się ponad 96 %, pomysł prezydenta poparło ponad 2,5%, a trochę ponad 1% wstrzymało się od głosu. Ankietę  wypełniło ponad 20 000 osób zamieszkałych powiat. Natomiast w 5 gminach zagrożonych aneksją frekwencja wyniosła średnio około 65%, przeciw było prawie 90% ankietowanych.
Wyniki naszych konsultacji pokrywają się z rezultatami badań Instytutu  Śląskiego, które ten prowadził w powiecie na zlecenie UM Opola. Potwierdziła to pani dr Danuta Berlińska w wywiadzie zamieszczonym 16.03.2016 godz.  15:33 na portalu Lokalnej Grupy Balaton - Kompromitacja „planu Wiśniewskiego”,  Leszek Myczka.


RADIO DOXA: Po wynikach sondaży sytuacja nadal patowa
RADIO OPOLE: Samorządowcy komentują konsultacje zorganizowane przez prezydneta Opola
TVP OPOLE: Kurier Opolski
GAZETA WYBORCZA OPOLE: Większe Opole: Starostwo: 83% osób przeciwko zmianie granic powiatu
OPOLE24: Starosta Opolski: Wiśniewski nie ma mandatu do rozbijania gmin!
NTO: Większe Opole: Starostwo ma swój sondaż
GRUPA LOKALNA BALATON: Kolejne potwierdzenie wyników konsultacji w powiecie opolskim