×
×

Dodatek wychowawczy ,,500+" na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych

Dodatek wychowawczy ,,500 +” od 1 kwietnia 2016r. przysługuje również rodzinom zastępczym na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej bez względu na kryterium dochodowe.

Powyższy dodatek przyznawany jest na wniosek rodziny zastępczej, który należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu, przy ul. Książąt Opolskich 27, 45-005 Opole.

Informację w powyższej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: 774420531, 774420544, 774410454.

DOCwniosek 500+.doc (25,00KB)