×
×

Patronat Starosty Opolskiego dla Honorowych Dawców Krwi

Klub HDK PCK Nasz Opolska Krew
Starosta Opolski objął Patronatem Honorowym akcję zbiórek krwi organizowaną przez Klub Honorowych Dawców Krwi PCK "Nasza Opolska Krew", działający przy Placówce Straży Granicznej w Opolu. Głównym celem Patronatu jest rozwijanie i popularyzacja ideii honorowego krwiodawstwa i dawstwa szpiku. Mamy także nadzieję zmobilizować jak największą liczbę osób, a szczególnie młodzieży, zwiększyć świadmość i rozbudzić chęć niesienia bezinteresownej pomocy innym poprzez podarowanie najcenniejszego daru życia - krwi.

Pierwsza z planowanych zbiórek krwi odbędzie się 8 marca od 10 - 16.00 na dziedzińcu Uniwersytetu Opolskiego przy ulicy Oleskiej. W tym szczególnym dniu wszystkie Panie, które oddadzą krew zostaną obdarowane kwiatami od Pana Starosty  .