WAŻNA INFORMACJA: UWAGA! zmiana numerów rachunków bankowych - aktualny wykaz***Zasady obsługi klientów od 16.05.2022 r. Zarządzenie Starosty Opolskiego w sprawie organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Opolu***Darmowe porady prawne-zapisy tel 77-5415169 od 21.02.2022 r. porady prawne wracają do formy stacjonarnej***Koronawirus - ważne telefony***

×
×

Patronat Starosty Opolskiego dla Honorowych Dawców Krwi

Klub HDK PCK Nasz Opolska Krew
Starosta Opolski objął Patronatem Honorowym akcję zbiórek krwi organizowaną przez Klub Honorowych Dawców Krwi PCK "Nasza Opolska Krew", działający przy Placówce Straży Granicznej w Opolu. Głównym celem Patronatu jest rozwijanie i popularyzacja ideii honorowego krwiodawstwa i dawstwa szpiku. Mamy także nadzieję zmobilizować jak największą liczbę osób, a szczególnie młodzieży, zwiększyć świadmość i rozbudzić chęć niesienia bezinteresownej pomocy innym poprzez podarowanie najcenniejszego daru życia - krwi.

Pierwsza z planowanych zbiórek krwi odbędzie się 8 marca od 10 - 16.00 na dziedzińcu Uniwersytetu Opolskiego przy ulicy Oleskiej. W tym szczególnym dniu wszystkie Panie, które oddadzą krew zostaną obdarowane kwiatami od Pana Starosty  .