×
×

Radni Powiatu obradowali po raz siedemnasty

Radni Powiatu Opolskiego w poniedziałek (7.03.16) wyrazili wolę - negatywnie opiniując projekt poszerzenia granic Powiatu Opolskiego. Przeciwko głosowało 23 radnych, 1 wstrzymał się od głosu. 

Wyjazdową sesję Rady Powiatu zorganizowano w hotelu Słociak w Opolu. Zaproszono na nią Prezydenta Opola, Radnych Miasta, Parlamentarzystów, Marszałka Województwa Opolskiego, Wojewodę oraz mieszkańców gmin Powiatu, których stawiła się ponad setka. Na spotkaniu zabrakło Arkadiusza Wiśniewskiego, który na piśmie poinformował władze Powiatu, że nie pojawi się ponieważ odmówiono mu prawa głosu i możliwości przedstawienia prezentacji o powiększaniu Opola. Nie było również większości miejskich rajców. 
Pomimo braku Arkadiusza Wiśniewskiego, na posiedzenie przyszedł Przewodniczący Rady Miasta Marcin Ociepa. Jego obecność, jak sam podkreślał - jest symbolem gotowości do dialogu. 

- Nie rozumiemy stanowiska Prezydenta Wiśniewskiego. Sesje, niezależnie od szczebla samorządu są zebraniami otwartymi, a uchwały podlegają dyskusji i Prezydent Opola gdyby zechciał przyjść i zabrać głos z pewnością by taką możliwość otrzymał. Podobnie, jak Marcin Ociepa, Radni Opola i wszyscy, którzy zgłosili akces - zapewniał starosta powiatu Henryk Lakwa.
.
Przeciwko działaniom Prezydenta opowiedział się także Marszałek Województwa Andrzej Buła.
- Jestem tu w roli samorządowca i w takiej roli nie chciałbym, aby robiono z moim województwem to co tu się próbuje robić z powiatem i gminami. To kwestia empatii. Nie godzę się także na argumentację Prezydenta Wiśniewskiego, który stale próbuje łączyć kwestię powiększenie Opola z dalszymi losami województwa, a przecież województwo samo na siebie pracuje. Pomysł powiększania miasta może świetnie brzmi, ale zapomina się o tym, że ktoś na tym straci. To dawno powinno się wyartykułować - powiedział Marszałek.

PREYZDENT NIE CHCE SŁUCHAĆ AGUMENTÓW
Urbanistka Stanisława Brawata i powiatowy geodeta Edyta Borkowska-Wenzel przedstawiły opracowania, które jednoznacznie wskazują, jakie szkody może przynieść powiększenie Opola. Opowiedziały także po raz kolejny o rzeczywistym potencjale inwestycyjnym miasta. Prezydent Arkadiusz Wiśniewski nie miał możliwości, a raczej nie chciał wysłuchać tych argumentów.

Ostatecznie, Radni Powiatu negatywnie zaopiniowali pomysł powiększania miasta, powołując się między innymi na wyniki badań sondażowych, gdzie przeciwko wypowiedziało się 83% oraz wyniki konsultacji społecznych, a tam stanowcze - nie - powiedziało 96% mieszkańców Powiatu Opolskiego.

W drugiej części Radni dokonali zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok i wieloletniej prognozie finansowej. Przyjęli sprawozdanie z realizacji Programu opieki nad zabytkami dla Powiatu Opolskiego na lata 2012-2015 za okres od 2014 do 2015 oraz uchwalili nowy „Program opieki nad zabytkami Powiatu Opolskiego na lata 2016-2019”. Wyrazili wolę przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pt. :„Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap I”. Zezwolili na przeprowadzenie dwóch postępowań wyjaśniających. Przyjęli protokół z poprzedniej sesji i sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego.