×
×

Znamy wyniki sondażu w powiecie opolskim.

22 lutego 2016 w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego odbyły się zbiorowe konsultacje społeczne Powiatu Opolskiego.
Ponad 600 osób spotkało się, by wysłuchać głosu reprezentantów wszystkich miejscowości powiatowych. Starosta Opolski podał wyniki sondażu wykonanego przez firmę zewnętrzną, w którym pytano mieszkańców wszystkich 13 gmin, co sądzą o zamiarze poszerzenia granic Opola kosztem Powiatu Opolskiego. 83,0% wypowiedziało się przeciw aneksji powiatu opolskiego.

Starosta Opolski Henryk Lakwa otworzył spotkanie przedstawieniem faktów finansowych związanych z planami aneksji Prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego. De facto budżet powiatu zostałby zubożony o ok. 8 mln zł, za te pieniądze można wybudować w miejscowościach powiatu 5 km kompletnej drogi, lub odnowić prawie 40 km istniejącej (położenie warstwy ścieralnej), lub wiele innych inwestycji.

Przy żywej reakcji mieszkańców swoich miejscowości głos zabrali wójtowie oraz burmistrz Prószkowa, mówiąc o faktycznych odczuciach związanych z bezpardonową próbą zaboru
i ignorowaniem zasad demokracji samorządowej przez Prezydenta Miasta Opola.

Kwestię terenów inwestycyjnych miasta Opole omówiły Panie Stanisława Brawata - architekt, oraz Edyta Wenzel - Borkowska Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii w Starostwie Powiatowym w Opolu, jednoznacznie prezentując nieudolność i opieszałość polityki urbanizacyjnej miasta Opola. Po analizie architektoniczno-kartograficznej, jak udowodniły Panie Opole ma ponad 3000 ha terenów inwestycyjnych, ale brak planów zagospodarowanie przestrzennego jest głównym hamulcem zmian i blokadą inwestycyjną dla przedsiębiorców.

Zaproszony na spotkanie Pan Marek Wójcik, nota bene pochodzący z województwa  opolskiego, były wiceminister w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji przedstawił jednoznaczną prognozę rozwoju miast i samorządów. Wynika z niej konkluzja, że jedynie wspólna, zgodna praca samorządów lokalnych i miast gwarantuje stabilny rozwój i integrację społeczną obszarów terytorialnych. Dialog społeczny, zaufanie i poszanowanie zasad demokracji lokalnej jest podstawą przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom urbanizacyjnym jak, np. depopulacja, bez nich nie będzie rozwoju zarówno miasta ani gmin ościennych.

Kolejno zabrali głos przedstawiciele mieszkańców wskazując jednoznacznie przywiązanie do wielowiekowych tradycji, swoich miejscowości, jakości życia w nich, a przede wszystkim mówili o całkowitym braku dialogu społecznego ze strony Prezydenta Miasta oraz ignorowaniu porządku prawnego i  samorządności lokalnej. Wypowiadali się zarówno mieszkańcy żyjący tu od pokoleń, jak i co ważne, nowo przybyli oraz młodzi ludzie - ich głos brzmiał jeszcze dobitniej.

Jako jeden z mieszkańców wypowiedział się poseł Ryszard Galla wskazując jednoznacznie na finansowy charakter próby aneksji przez Prezydenta Wiśniewskiego. Na koniec wszyscy zaśpiewali piosenkę „Tu jest nasze miejsce, tu jest wspaniały ukochany dom”, która integruje społeczność lokalną od wielu miesięcy.