×
×

Konferencja prasowa

 

Sprawozdanie z wyjazdu studyjnego do Gminy Trzebownisko oraz miasta Rzeszowa.

Uczestnikami wyjazdu byli: Starosta Opolski Henryk Lakwa, Sekretarz Powiatu Opolskiego Marzena Kazin, Burmistrz Prószkowa Róża Malik, Wiceburmistrz Prószkowa Anna Wójcik, Wójt Gminy Dobrzeń Wielki Henryk Wróbel, Wójt Gminy Turawa Waldemar Kampa, Wójt Gminy Komprachcice Leonard Pietruszka oraz Wójt Gminy Dąbrowa Marek Leja.

Wczoraj (10.02.2016) odbyliśmy niezwykle wartościowe spotkanie z przedstawicielami Gminy Trzebownisko. Przedmiotem wspólnych rozmów były przede wszystkim konsultacje społeczne i ich rola w procesie próby aneksji terenów tej gminy przez Rzeszów. Z przekazanych informacji wynika, iż w tym zakresie rezultat konsultacji społecznych jest decydujący zarówno dla Wojewody jak i Rady Ministrów (dlatego też wnioski Prezydenta Rzeszowa były opiniowane negatywnie). Od pięciu lat ze względu na negatywny wynik konsultacji na terenie Gminy Trzebownisko, skutecznie broni się ona przed zakusami zaboru jej terenów.

Ponieważ determinacja mieszkańców naszych gmin jest ogromna, głęboko wierzymy w to, że tak będzie również w naszym przypadku. To znaczy, że zasady demokracji społecznej i zgodnego współżycia sąsiadujących ze sobą wspólnot samorządowych zostaną uszanowane. Będziemy o to postulować zarówno u Wojewody Opolskiego, jak i u Pani Premier Beaty Szydło.

Dla nas przykład Gminy Trzebownisko jest bardzo ważny. Wynika to przede wszystkim z podobieństwa naszych gmin. Tak jak i u nas, tam również jest doskonale rozwinięta i zadbana infrastruktura oraz silnie zintegrowane społeczeństwo, które nie chce się stać mało znaczącą częścią miasta.

W dniu wczorajszym spotkaliśmy się również z Prezydentem Rzeszowa panem Tadeuszem Ferencem. Prezydent Ferenc wskazał, że dla niego konsultacje społeczne nie mają decydującego znaczenia, przyznał jednak że negatywne wyniki konsultacji są istotną przeszkodą w dalszej ekspansji miasta (anektowaniu kolejnych miejscowości). Naszym zdaniem, opolska opinia publiczna powinna wiedzieć, że sytuacja faktyczna Rzeszowa i Opola była i jest diametralnie różna.

Po pierwsze, jak wynika z przekazanych informacji Prezydent Rzeszowa decydując się na powiększenie miasta dysponował szczegółowymi analizami, badaniami oraz ekspertyzami, które wskazywały na zasadność powiększenia miasta. U nas takich analiz i materiałów brak. (Jest to wiedza powszechnie znana.)

Po drugie Prezydent Ferenc przyznał, iż w pierwszej kolejności uporządkował wszystkie sprawy Rzeszowa i dopiero wtedy jako osoba o uznanym autorytecie i licznych osiągnięciach zaczął rozważać możliwość powiększenia obszaru terytorialnego miasta.

U nas natomiast, Prezydent Arkadiusz Wiśniewski sprawuje swoją funkcję kilkanaście miesięcy i w dalszym ciągu ma do rozwiązania wiele prozaicznych spraw w samym mieście. Tymczasem idąc na skróty, Prezydent Wiśniewski zamierza kosztem naszych gmin oraz Powiatu Opolskiego budować swoją pozycję i autorytet…