×
×

Listy, oświadczenia i rezolucje w sprawie zmiany granic Powiatu Opolskiego

 • Oświadczenie w sprawie poszerzenia granic Opola

  24 Listopada 2015

  Opole, dn. 23 listopada 2015 roku

  STANOWISKO BURMISTRZA PRÓSZKOWA RÓŻY MALIK, WÓJTA DOBRZENIA WIELKIEGO HENRYKA WRÓBLA, WÓJTA GMINY KOMPRACHCIE LEONARDA PIETRUSZKI, WÓJTA GMINY ŁUBNIANY KRYSTIANA BALDEGO, WÓJTA GMINY DĄBROWA MARKA LEI, WÓJTA GMINY TURAWA WALDEMARA KAMPY, STAROSTY OPOLSKIEGO HENRYKA LAKWY – DOTYCZĄCE PLANÓW POSZERZENIA GRANIC OPOLA, ZAWARTYCH W ARTYKULE KRZYSZTOFA ZYZIKA, pt.: „PREZYDENT CHCE POWIĘKSZYĆ OPOLE ” (NTO 20.11.2015)

  Jesteśmy zaskoczeni i oburzeni, sposobem i formą podania informacji o tak istotnym wydźwięku społecznym poprzez artykuł prasowy. Prezydent Wiśniewski przyjmując taki model zlekceważył przede wszystkim mieszkańców, zarówno aglomeracji opolskiej jak i wymienionych gmin, ale także nas włodarzy wybranych w demokratycznych wyborach, jako reprezentację mieszkańców.

  Od wielu lat - w zasadzie od początku reformy terytorialnej, jako samorządy ościenne czynnie angażujemy się i działamy na rzecz rozwoju całego regionu nie dzieląc a łącząc mieszkańców regionu. Przykładem jest powołanie w 2012 roku Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, którego głównym celem jest sukcesywny i zrównoważony rozwój zrzeszonych w nim 21 samorządów. Solidarnie uznając znaczenie i nadrzędną dla regionu rolę miasta Opola, wyraziliśmy wolę, by stanęło ono na czele Stowarzyszenia. W pierwszych działaniach wyraziliśmy gotowość poparcia projektu o charakterze miejskim - budowy nowego mostu przez Odrę na ul. Niemodlińskiej mając świadomość, że ma on charakter rozwojowy dla całej aglomeracji.

  Tak skonstruowany plan poszerzania granic Opola zaproponowany przez Pana  Prezydenta i nie skonsultowany z nami najbardziej zainteresowanymi stronami, a podany w mediach jest zaprzeczeniem idei solidaryzmu i odpowiedzialności społecznej wypracowanych w ramach porozumienia naszych samorządów.
  Liczymy, że zarówno Pan Prezydent jak i Radni Miasta Opola zanim podejmą jakiekolwiek działania, powtórnie przeanalizują sytuację, między innymi w kontekście podpisanego porozumienia w ramach Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska.    

  RÓŻA MALIK                               BURMISTRZ PRÓSZKOWA        
  HENRYK WRÓBEL                      WÓJT GMINY DOBRZEŃ WIELKI

  LEONARD PIETRUSZKA              WÓJT GMINY KOMPRACHCICE

  KRYSTIAN BALDY                       WÓJT GMINY ŁUBNIANY  
  MAREK LEJA                               WÓJT GMINY DĄBROWA  

  WALDEMAR KAMPA                   WÓJT GMINY TURAWA
  HENRYK LAKWA                         STAROSTA OPOLSKI
   
   

  czytaj więcej
 • List otwarty Starosty Opolskiego

  26 Listopada 2015
  Herb powiatu opolskiego

  Opole, dn. 26.11.2015 r.

  LIST OTWARTY

  W audycji Radia Opole, pt.: „Arkadiusz Wiśniewski pokazał dane przemawiające za powiększeniem Opola”, zarzucił Powiatowi Opolskiemu brak rozwoju i możliwości sięgania po środki europejskie.

  Szanowni Państwo, informacja podana przez Prezydenta Opola jest nieprawdziwa. W roku 2016 zaplanowaliśmy ponad 8 milionów złotych na inwestycje, co stanowi około 11% całości naszego budżetu. Środki europejskie będą dopiero rozdysponowane w latach następnych, a Zarząd Powiatu Opolskiego przygotowując  projekt budżetu wprowadza do niego tylko te zadania, które mają rzeczywiste pokrycie w środkach finansowych.
  Pan Prezydent analizując budżet powinien był zwrócić uwagę na wprowadzane w uchwale budżetowej w danym roku zmiany. Są one ogólnie dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Rada Powiatu/ Uchwały Rady Powiatu.

  Szanowni Państwo, reforma administracyjna kraju w 1998 roku miała na celu zapewnienie jednostkom możliwie jednorodne terytorium ze względu na układ osadniczy i przestrzenny, uwzględniając więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe.
  Odrywając od Gmin Powiatu Opolskiego bogate terytoria, Prezydent rujnuje budowaną przez lata stabilizację gospodarczą, ekonomiczną i społeczną, posługując się przy tym nieprawdą. Postawa Prezydenta nie służy budowaniu porozumienia, które jest niezbędne do harmonijnego rozwoju naszego wspólnego regionu.


  Z poważaniem

  HENRYK LAKWA
  STAROSTA OPOLSKI

   

  czytaj więcej
 • List otwarty Starosty Opolskiego

  01 Grudnia 2015
  Herb powiatu opolskiego

       LIST OTWARTY STAROSTY OPOSKIEGO

                                         Opole, 1 grudnia 2015 r.

       „Rozmawiajmy poważnie” - apelował prezydent Arkadiusz Wiśniewski, gdy radni gminy Dobrzeń Wielki złożyli wniosek o przyłączenie do gminy Dobrzeń Wielki Wróblina i Zakrzowa. „Mogliby również podjąć uchwałę o przyłączeniu Nowego Yorku, Brooklynu, czy San Francisco”- dodał. Ale to mieszkańcy Dobrzenia byli pierwsi i w swym hymnie protestacyjnym wysłali prezydenta po pieniądze na Alaskę.

                   Trudno rozmawiać poważnie, gdy nie widać dobrej woli, a ze strony prezydenta Opola słyszymy kolejne nieprawdy. Tym razem w programie „W cztery oczy” w Radiu Opole, gdy mówi o planowanych w Świerklach szklarniach:” Starostwo już od paru lat nie może skutecznie podjąć decyzji podziałów i wykupów gruntów, które miały pomóc zrealizować tę kilkusetmilionową inwestycję
  i dziesiątki miejsc pracy”- twierdzi prezydent Opola. Tymczasem Starostwo Powiatowe w Opolu  scalenie gruntów w miejscowości Świerkle zakończyło  prawie rok temu. Decyzja uprawomocniła się 27 stycznia 2015 roku i to  dało podstawę do rozpoczęcia procesu inwestycyjnego, czyli budowy  obiektów roślinnej produkcji rolniczej na jednolitym, scalonym terenie  o powierzchni140 hektarów. 21.05.2015 zakończono budowę tzw.  infrastruktury poscaleniowej. Powiat Opolski wybudował: 5,2 km dróg  transportu rolnego, zmodernizował 2,8 km rowów melioracyjnych i  wykonał 6 przepustów drogowych w ramach dróg transportu rolnego. Podobnie nieprawdziwe są informacje na temat terenów w Dąbrowie.

  Pozostaje pytanie: czy ktoś prezydenta wprowadza w błąd, czy sam opowiada takie historie słuchaczom by przeciągnąć ich na swoją stronę,  pokazać jakie starostwo jest nieudolne a gminy nie potrafią sobie z niczym poradzić. „Nie spodziewałem się wojennej retoryki ze strony przeciwników”-mówi Wiśniewski.  Trudno jednak w sytuacji, gdy wymachuje się mieczem, nawet symbolicznie, spodziewać się pokojowej reakcji.

                                                                                                                                                                                     Z poważaniem               STAROSTA OPOLSKI 

                                                                                                                                                             HENRYK LAKWA 

   

  czytaj więcej
 • Rezolucja w sprawie nienaruszalności granic Powiatu Opolskiego

  03 Grudnia 2015

  Załącznik
  do Uchwały Nr XIV/85/15
  Rady Powiatu Opolskiego
  z dnia 3 grudnia 2015 r.

  Rezolucja w sprawie nienaruszalności granic Powiatu Opolskiego

  Rada Powiatu Opolskiego stanowczo sprzeciwia się zmniejszeniu terytorium Powiatu Opolskiego poprzez rozszerzenie granic miasta Opola. Powiat Opolski został powołany w 1999 roku na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym. Zgodnie z założeniami twórców reformy administracyjnej kraju granice Powiatu Opolskiego zostały ustalone w oparciu o jednorodny układ osadniczy i przestrzenny, uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe oraz zapewniający zdolność wykonywania zadań publicznych. 

  Propozycja Prezydenta Miasta Opola dotycząca poszerzenia granic miasta doprowadzi do:

  1. Marginalizacji znaczenia Powiatu Opolskiego w rozumieniu społecznym i administracyjnym.
  2. Zmniejszenia terytorium Powiatu Opolskiego.
  3. Zerwania wielowiekowych więzi  kulturowych, społecznych i ekonomicznych mieszkańców.
  4. Odebrania Gminom najatrakcyjniejszych terenów inwestycyjnych, na które pracowały od lat.
  5. Zmniejszenia dochodów Gmin, co zahamuje lub praktycznie uniemożliwi rozwój pozostałych miejscowości w tych Gminach.
  6. Zmniejszenia dochodów Powiatu Opolskiego, co spowoduje znaczne spowolnienie jego rozwoju.
  7. Zmian obecnych planów zagospodarowania przestrzennego i planów inwestycyjnych wpływających na realizowane, bądź przyszłe projekty infrastrukturalne i gospodarcze.
  8. Destabilizacji podjętych przez przedsiębiorców z terenu Powiatu Opolskiego ustaleń inwestycyjnych na przyłączanych terenach. 

  Zmiana granic gmin: Turawa, Dobrzeń Wielki, Prószków, Komprachcice i Dąbrowa podważy zaufanie mieszkańców do władzy publicznej. Proponowany kształt administracyjny Opola nie ma nic wspólnego z naturalnym procesem rozwoju miasta i ustaloną wspólnie wśród samorządów integracją w ramach Aglomeracji Opolskiej. Biorąc pod uwagę wyżej wymienione okoliczności Rada Powiatu Opolskiego wyraża stanowczy sprzeciw wobec zamiaru zmiany granic Powiatu Opolskiego. Jednocześnie jesteśmy otwarci na dalszą dyskusję na temat procesu integracji Miasta Opole w ramach ustalonych i wcześniej konsultowanych rozwiązań. 

  czytaj więcej
 • Stanowisko burmistrzów miast i wójtów gmin Powiatu Opolskiego z dnia 3 grudnia 2015 r.

  03 Grudnia 2015
  Herb powiatu opolskiego

  Stanowisko burmistrzów miast i wójtów gmin Powiatu Opolskiego z dnia 3 grudnia 2015 r.

   Obejmując nasze urzędy, my, burmistrzowie  i wójtowie miast i gmin Powiatu Opolskiego ślubowaliśmy ”powierzony urząd sprawować tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta i gminy”. Widząc destrukcyjny charakter działań proponowanych przez prezydenta Opola kategorycznie sprzeciwiamy  się zmniejszeniu terytorium Powiatu Opolskiego poprzez rozszerzenie granic miasta Opola. Dotychczasowe granice uwzględniały więzi społeczne, gospodarcze, kulturowe i zapewniające zdolność wykonywania zadań publicznych.

   Nasze samorządy angażują się w działania na rzecz regionu uznając nadrzędną rolę miasta Opola. Przykładem może być przystąpienie do Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, którego głównym celem jest sukcesywny i zrównoważony rozwój zrzeszonych w nim  21 samorządów. Propozycja Prezydenta Opola sprawi, że mieszkańcy  naszych gmin i miast, a także  powiat jako całość, poniosą straty – nie otrzymując niczego w zamian. Poszerzenie granic miasta nie ma nic wspólnego z naturalnym procesem jego rozwoju. Ma na celu jedynie pozyskanie najatrakcyjniejszych terenów i powiększenie w ten sposób własnego budżetu. Podważy to zaufanie mieszkańców do władzy publicznej.
  Nie można traktować poważnie propozycji, o której zainteresowani dowiadują się  z mediów, a nie od pomysłodawców. Szerzenie podczas tej medialnej kampanii nieprawdziwych informacji mających zdyskredytować władze Powiatu Opolskiego i zainteresowanych Gmin pozostaje w sprzeczności z samorządowym obyczajem.
  Mnożące się w ostatnich dniach protesty mieszkańców, pokazują ich przywiązanie do istniejącego status quo. Są jednocześnie demonstracją ich jedności, zorganizowania i siły, które przez lata zostały wypracowane. Nie wolno nam dopuścić do zniszczenia tych więzi.

  Burmistrz Niemodlina       Wójt Gminy Łubniany     Burmistrz Ozimka      
  Dorota Koncewicz          Krystian Bakdy            Jan Labus                

  Wójt Gminy Murów   Burmistrz Prószkowa  Wójt Gminy Popielów
  Andrzej Puławski    Róża Malik         Dionizy Duszyński

  Wójt Gminy Chrząstowice  Wójt Gminy Tarnów Opolski  Wójt Gminy Dąbrowa
  Florian Ciecior                  Krzysztof Mutz                     Marek Leja

  Wójt Gminy Tułowice      Wójt Gminy Dobrzeń Wielki     
  Andrzej Wesołowski     Henryk Wróbel                         

  Wójt Gminy Turawa  Wójt Gminy Komprachcice
  Waldemar Kampa     Leonard Pietruszka

  czytaj więcej