×
×

Formy konsultacji

FORMY KONSULTACJI:

1. otwarte spotkania z mieszkańcami Powiatu Opolskiego

2. badania ankietowe, realizowane w formie wyrażania swojej opinii z wykorzystaniem specjalnie do tego celu przygotowanych ankiet 

3. badania za pomocą narzędzi komunikacji elektronicznej poprzez specjalny adres: , dostępny również na stronie internetowej www.powiatopolski.pl,

4. badania za pomocą skrzynek kontaktowych, skrzynek na uwagi umieszczanych w budynkach powiatowych lub w ogólnodostępnych miejscach na terenie powiatu opolskiego Wykaz miejsc w gminach powiatu

5. badania sondażowe