×
×

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Starostwo Powiatowe w Opolu zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do prac w komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez powiat organizacjom pozarządowym w 2016 roku.

PDFZAŁ NR 1 Zaproszenie do udziału w komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert- Powiat Opolski (61,75KB)
DOCXZAŁ NR 2 Formularz Zgłoszeniowy (17,81KB)