×
×

XV sesja Rady Powiatu Opolskiego

17 grudnia 2015 r. o godzinie 10.00 w Zespole Szkół w Tułowicach odbyło się XV posiedzenie Rady Powiatu Opolskiego. 

 
BUDŻET UCHWALONY JEDNOGŁOŚNIE 
17 grudnia Radni Powiatu Opolskiego jednogłośnie zatwierdzili budżet na rok 2016. Prawie 77 milionów złotych zostało podzielonych na zadania inwestycyjne i działalność bieżącą. Za 10 milionów wykonane będą między innymi: remonty dróg, termomodernizacje, poprawiona zostanie efektywności energetyczna budynków przez założenie instalacji fotowoltaicznych w jednostkach powiatu. Na zadania oświatowe, Rada przeznaczyła prawie 24% budżetu, na edukacyjną opiekę wychowawczą około 11%, pomoc społeczna to 23,1 %. Reszta funduszy zasili administrację publiczną, transport i łączność, zadania Powiatowego Urzędu Pracy, warsztatów terapii zajęciowej, Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, gospodarkę komunalną , ochronę środowiska, leśnictwo, rolnictwo i łowiectwo, gospodarkę mieszkaniową i zadania mające na celu ochronę dziedzictwa narodowego.  

POMOC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Radni zaaprobowali dokument służący realizacji działań wspomagających, motywujących oraz zwiększających szanse osób niepełnosprawnych na funkcjonowanie w środowisku społecznym - Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2016-2020. W związku z niewykorzystaniem wszystkich środków przeznaczonych na dofinansowanie udziału w turnusach rehabilitacyjnych - Radni wyrazili zgodę na przesunięcie kwoty i wsparli zakup sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków  pomocniczych.  

ZMIANY W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY  I WSPÓŁORGANIZACJA IMPREZ
Zmiany w ustawie o systemie oświaty, zdefiniowały nowy tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Opolskiego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Radni zaakceptowali zmiany polegające głównie na rozszerzeniu czynności kontrolnych.  Powierzyli Gminie Komprachcice organizację XVI Dożynek Powiatowych, które odbędą się 4 września 2016 roku.