×
×

23.02.2012 XV Sesja Rady Powiatu Opolskiego


23 lutego 2012 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27 odbędzie się XV. posiedzenie Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie obrad sesji rady powiatu
2.      Stwierdzenie prawomocności obrad
3.      Przedstawienie porządku obrad.
4.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
5.      Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej

 6.      Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawach:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2012 r.,
b) zmiany uchwały Nr V/22/99 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
c) szczegółowych warunków umarzania w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
d) uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opolu,
e) zamiaru przekształcenia Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski,
f)  zamiaru przekształcenia Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół w Ozimku, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski,
g) zamiaru likwidacji Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół w Chróścinie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski,
h) zamiaru likwidacji Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół w Tułowicach, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski,
i) zamiaru likwidacji Publicznej Policealnej Szkoły Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski,
j) zamiaru likwidacji Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski,
k) zamiaru likwidacji Publicznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych Zespołu Szkół w Tułowicach, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski,
l) przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego,
m) przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
                                              
7. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.
8. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.