×
×

Stanowisko burmistrzów miast i wójtów gmin Powiatu Opolskiego z dnia 3 grudnia 2015 r.

Stanowisko burmistrzów miast i wójtów gmin Powiatu Opolskiego z dnia 3 grudnia 2015 r.

 Obejmując nasze urzędy, my, burmistrzowie  i wójtowie miast i gmin Powiatu Opolskiego ślubowaliśmy ”powierzony urząd sprawować tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta i gminy”. Widząc destrukcyjny charakter działań proponowanych przez prezydenta Opola kategorycznie sprzeciwiamy  się zmniejszeniu terytorium Powiatu Opolskiego poprzez rozszerzenie granic miasta Opola. Dotychczasowe granice uwzględniały więzi społeczne, gospodarcze, kulturowe i zapewniające zdolność wykonywania zadań publicznych.

 Nasze samorządy angażują się w działania na rzecz regionu uznając nadrzędną rolę miasta Opola. Przykładem może być przystąpienie do Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, którego głównym celem jest sukcesywny i zrównoważony rozwój zrzeszonych w nim  21 samorządów. Propozycja Prezydenta Opola sprawi, że mieszkańcy  naszych gmin i miast, a także  powiat jako całość, poniosą straty – nie otrzymując niczego w zamian. Poszerzenie granic miasta nie ma nic wspólnego z naturalnym procesem jego rozwoju. Ma na celu jedynie pozyskanie najatrakcyjniejszych terenów i powiększenie w ten sposób własnego budżetu. Podważy to zaufanie mieszkańców do władzy publicznej.
Nie można traktować poważnie propozycji, o której zainteresowani dowiadują się  z mediów, a nie od pomysłodawców. Szerzenie podczas tej medialnej kampanii nieprawdziwych informacji mających zdyskredytować władze Powiatu Opolskiego i zainteresowanych Gmin pozostaje w sprzeczności z samorządowym obyczajem.
Mnożące się w ostatnich dniach protesty mieszkańców, pokazują ich przywiązanie do istniejącego status quo. Są jednocześnie demonstracją ich jedności, zorganizowania i siły, które przez lata zostały wypracowane. Nie wolno nam dopuścić do zniszczenia tych więzi.

Burmistrz Niemodlina       Wójt Gminy Łubniany     Burmistrz Ozimka      
Dorota Koncewicz          Krystian Bakdy            Jan Labus                

Wójt Gminy Murów   Burmistrz Prószkowa  Wójt Gminy Popielów
Andrzej Puławski    Róża Malik         Dionizy Duszyński

Wójt Gminy Chrząstowice  Wójt Gminy Tarnów Opolski  Wójt Gminy Dąbrowa
Florian Ciecior                  Krzysztof Mutz                     Marek Leja

Wójt Gminy Tułowice      Wójt Gminy Dobrzeń Wielki     
Andrzej Wesołowski     Henryk Wróbel                         

Wójt Gminy Turawa  Wójt Gminy Komprachcice
Waldemar Kampa     Leonard Pietruszka