×
×

20.01.2012 Otwarcie Centrum Aktywzacji Zawodowej

 

    

   

  

 Opolski CAZ to okazały, nowoczesny, pięknie wyremontowany budynek, który będzie służył poszukującym pracy i pracodawcom. Dzisiaj oficjalnie wstęgę przecięli Leonarda Płoszaj wicestarosta opolska i Ryszard Zembaczyński prezydent miasta Opola. W uroczystości udział wzięli: Jacek Suski - dyrektor WUP, Krzysztof Wysdak - członek Zarządu Powiatu Opolskiego, Henryk Galwas - prezes Opolskiej Izby Gospodarczej, ks. Adam Leszczyński, Milena Piechnik - zastępca dyrektora WUP, Elżbieta Ciupek - dyrektor PCPR, Elżbieta Bień - przewodnicząca Komisji Społecznej RM Opola, Zdzisław Markiewicz - dyrektor MOPR w Opolu, Elżbieta Gabryś - dyrektor PUP w Kluczborku, Maciej Flank - dyrektor PUP w Oleśnie, Halina Łojek - kierownik CIiPKZ WUP w Opolu, Jan Dudzik - wykonawca, Bronisław Berendowicz  - inspektor nadzoru.  

 
Centrum Aktywizacji Zawodowej realizuje wiele ważnych zadań  związanych z aktywną polityką rynku pracy. Odpowiada między innymi za właściwą obsługę osób bezrobotnych, osób poszukujących pracy, pracodawców,  a także za organizację szkoleń i doradztwa zawodowego. Jednym z najważniejszych i wyróżniających zadań Centrum Aktywizacji Zawodowej jest indywidualne podejście do każdego poszukującego pracy. Najpierw poznanie jego predyspozycji, a następnie dobranie odpowiednich szkoleń zawodowych,  staży, prac interwencyjnych czy robót publicznych. Daje to wymierną korzyść
w postaci lepszego doboru stanowiska pracy, rzeczywistego wykorzystania uzdolnień poszukującego. Elementem zamykającym całość realizacji aktywnej polityki pracy jest nachylenie uwagi na potrzeby lokalnego rynku pracy oraz ścisła współpraca z lokalnymi pracodawcami, między innymi poprzez organizację giełd pracy, gdzie pracodawca będzie mógł bezpośrednio kontaktować się  z zainteresowanymi.

Inwestycja wzbogaciła Powiatowy Urząd Pracy w Opolu o 277 metrów kwadratowych. W dwóch salach do zajęć grupowych, pięciu nowocześnie urządzonych pokojach pracują doradcy zawodowi. Znacznie poprawił się także komfort pracy komórki zajmującej się szkoleniami dla bezrobotnych. Całkowity koszt inwestycji to: 789.000 zł, z czego 259 000 zł. udało się pozyskać z Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych, a pozostałe w równych kwotach po 265.000 zł. pokrył Urząd Miasta oraz Powiat Opolski. "... Wierzę - powiedziała wicestarosta opolska LeonardaPłoszaj, - że wiele osób dzięki działaniom CAZ znajdzie zatrudnienie, w czym zdecydowanie pomocne będzie indywidualne podejście do każdego poszukującego. Wszystkim Pracownikom Centrum Aktywizacji Zawodowej życzę samych radosnych chwil w życiu zawodowym i prywatnym oraz życzę, by mogli skutecznie pomóc każdej osobie, która zwróci się z prośbą o wsparcie  w znalezieniu zatrudnienia".