×
×

List otwarty Starosty Opolskiego

Opole, dn. 26.11.2015 r.

Herb powiatu opolskiego
LIST OTWARTY

W audycji Radia Opole, pt.: „Arkadiusz Wiśniewski pokazał dane przemawiające za powiększeniem Opola”, zarzucił Powiatowi Opolskiemu brak rozwoju i możliwości sięgania po środki europejskie.

Szanowni Państwo, informacja podana przez Prezydenta Opola jest nieprawdziwa. W roku 2016 zaplanowaliśmy ponad 8 milionów złotych na inwestycje, co stanowi około 11% całości naszego budżetu. Środki europejskie będą dopiero rozdysponowane w latach następnych, a Zarząd Powiatu Opolskiego przygotowując  projekt budżetu wprowadza do niego tylko te zadania, które mają rzeczywiste pokrycie w środkach finansowych.
Pan Prezydent analizując budżet powinien był zwrócić uwagę na wprowadzane w uchwale budżetowej w danym roku zmiany. Są one ogólnie dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Rada Powiatu/ Uchwały Rady Powiatu.

Szanowni Państwo, reforma administracyjna kraju w 1998 roku miała na celu zapewnienie jednostkom możliwie jednorodne terytorium ze względu na układ osadniczy i przestrzenny, uwzględniając więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe.
Odrywając od Gmin Powiatu Opolskiego bogate terytoria, Prezydent rujnuje budowaną przez lata stabilizację gospodarczą, ekonomiczną i społeczną, posługując się przy tym nieprawdą. Postawa Prezydenta nie służy budowaniu porozumienia, które jest niezbędne do harmonijnego rozwoju naszego wspólnego regionu.


Z poważaniem

HENRYK LAKWA
STAROSTA OPOLSKI