×
×

Oświadczenie w sprawie poszerzenia granic Opola

 Opole, dn. 23 listopada 2015 roku

STANOWISKO BURMISTRZA PRÓSZKOWA RÓŻY MALIK, WÓJTA DOBRZENIA WIELKIEGO HENRYKA WRÓBLA, WÓJTA GMINY KOMPRACHCIE LEONARDA PIETRUSZKI, WÓJTA GMINY ŁUBNIANY KRYSTIANA BALDEGO, WÓJTA GMINY DĄBROWA MARKA LEI, WÓJTA GMINY TURAWA WALDEMARA KAMPY, STAROSTY OPOLSKIEGO HENRYKA LAKWY – DOTYCZĄCE PLANÓW POSZERZENIA GRANIC OPOLA, ZAWARTYCH W ARTYKULE KRZYSZTOFA ZYZIKA, pt.: „PREZYDENT CHCE POWIĘKSZYĆ OPOLE ” (NTO 20.11.2015)

Jesteśmy zaskoczeni i oburzeni, sposobem i formą podania informacji o tak istotnym wydźwięku społecznym poprzez artykuł prasowy. Prezydent Wiśniewski przyjmując taki model zlekceważył przede wszystkim mieszkańców, zarówno aglomeracji opolskiej jak i wymienionych gmin, ale także nas włodarzy wybranych w demokratycznych wyborach, jako reprezentację mieszkańców.

Od wielu lat - w zasadzie od początku reformy terytorialnej, jako samorządy ościenne czynnie angażujemy się i działamy na rzecz rozwoju całego regionu nie dzieląc a łącząc mieszkańców regionu. Przykładem jest powołanie w 2012 roku Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, którego głównym celem jest sukcesywny i zrównoważony rozwój zrzeszonych w nim 21 samorządów. Solidarnie uznając znaczenie i nadrzędną dla regionu rolę miasta Opola, wyraziliśmy wolę, by stanęło ono na czele Stowarzyszenia. W pierwszych działaniach wyraziliśmy gotowość poparcia projektu o charakterze miejskim - budowy nowego mostu przez Odrę na ul. Niemodlińskiej mając świadomość, że ma on charakter rozwojowy dla całej aglomeracji.

Tak skonstruowany plan poszerzania granic Opola zaproponowany przez Pana  Prezydenta i nie skonsultowany z nami najbardziej zainteresowanymi stronami, a podany w mediach jest zaprzeczeniem idei solidaryzmu i odpowiedzialności społecznej wypracowanych w ramach porozumienia naszych samorządów.
Liczymy, że zarówno Pan Prezydent jak i Radni Miasta Opola zanim podejmą jakiekolwiek działania, powtórnie przeanalizują sytuację, między innymi w kontekście podpisanego porozumienia w ramach Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska.    

RÓŻA MALIK                               BURMISTRZ PRÓSZKOWA        
HENRYK WRÓBEL                      WÓJT GMINY DOBRZEŃ WIELKI

LEONARD PIETRUSZKA              WÓJT GMINY KOMPRACHCICE

KRYSTIAN BALDY                       WÓJT GMINY ŁUBNIANY  
MAREK LEJA                               WÓJT GMINY DĄBROWA  

WALDEMAR KAMPA                   WÓJT GMINY TURAWA
HENRYK LAKWA                         STAROSTA OPOLSKI