×
×

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż pałacu w Turawie

DOCOgłoszenie o II przetargu na sprzedaż pałacu w Turawie (80,50KB)

II  przetarg  ustny  nieograniczony  na  sprzedaż  nieruchomości gruntowej stanowiącej własność powiatu opolskiego, zabudowanej  budynkiem zabytkowego pałacu   wraz   ze znajdującymi się w nim elementami architektonicznego wystroju i  wyposażenia, a także  innymi  budowlami i urządzeniami oraz parkiem - wpisanej do rejestru zabytków województwa opolskiego pod numerem 109/84 (park)  i pod nr  194/56 (pałac), oznaczonej  numerami działek 572/5, 572/6, 572/7, 572/9  z karty mapy 4 o łącznej powierzchni 7,3073 ha położonej w Turawie przy ul. Opolskiej 40, objętej  księgą wieczystą nr  OP1O/00076247/1 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych  Sądu Rejonowego  w Opolu
.