WAŻNA INFORMACJA: Pilne! Od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania Starostwo Powiatowe w Opolu będzie NIECZYNNE dla interesantów Zasady pracy Starostwa i jednostek podległych od 16.03.2020 r.***KORONAWIRUS - ZBIORCZA INFORMACJA, AKTUALIZOWANA***Koronawirus - ważne telefony***Nowy Regulamin przyznawania Patronatu Starosty Opolskiego od dn. 01.03.2020 r. - Patronaty Starosty Opolskiego***Komunikat w związku z wystąpieniem u ptactwa na terenie kraju ognisk grypy ptaków A/H5N8/***Rzecznik Konsumentów
 

×
×

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dot. Strategii Rozwoju Powiatu Opolskiego na lata 2015-2025

OGŁOSZENIE

Starosta Powiatu Opolskiego

 ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu Strategii Rozwoju Powiatu Opolskiego na lata 2015-2025

wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

 

Strategia stanowi kluczowy dokument kształtowania polityki rozwoju Powiatu Opolskiego na lata 2015-2025.

Opinie do projektu ww. dokumentu można składać za pomocą formularza konsultacyjnego w terminie 21 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia 26 października 2015 r. :

  • W formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe w Opolu, ul. 1 Maja, 45-068 Opole;

  • Za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mail: bpastwa@powiatopolski.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262).

 

Opinie złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Załączniki:

PDFOgloszenie o konsultacji Strategii Powiatu Opolskiego.pdf
PDFStrategia Powiatu Opolski 2015 - 2025 --projekt.pdf
PDFDiagnoza ostateczna Powiat Opolski -projekt.pdf
PDFPROGNOZA do SRPO 30.09.2015.pdf
DOCFormularz zgłaszania uwag do Strategii.doc