WAŻNA INFORMACJA: UWAGA! zmiana numerów rachunków bankowych - aktualny wykaz***Zasady obsługi klientów od 16.05.2022 r. Zarządzenie Starosty Opolskiego w sprawie organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Opolu***Darmowe porady prawne-zapisy tel 77-5415169 od 21.02.2022 r. porady prawne wracają do formy stacjonarnej***Koronawirus - ważne telefony***

×
×

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dot. Strategii Rozwoju Powiatu Opolskiego na lata 2015-2025

OGŁOSZENIE

Starosta Powiatu Opolskiego

 ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu Strategii Rozwoju Powiatu Opolskiego na lata 2015-2025

wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

 

Strategia stanowi kluczowy dokument kształtowania polityki rozwoju Powiatu Opolskiego na lata 2015-2025.

Opinie do projektu ww. dokumentu można składać za pomocą formularza konsultacyjnego w terminie 21 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia 26 października 2015 r. :

  • W formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe w Opolu, ul. 1 Maja, 45-068 Opole;

  • Za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mail: bpastwa@powiatopolski.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262).

 

Opinie złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Załączniki:

PDFOgloszenie o konsultacji Strategii Powiatu Opolskiego.pdf
PDFStrategia Powiatu Opolski 2015 - 2025 --projekt.pdf
PDFDiagnoza ostateczna Powiat Opolski -projekt.pdf
PDFPROGNOZA do SRPO 30.09.2015.pdf
DOCFormularz zgłaszania uwag do Strategii.doc