WAŻNA INFORMACJA: Pilne! Od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania Starostwo Powiatowe w Opolu będzie NIECZYNNE dla interesantów Zasady pracy Starostwa i jednostek podległych od 16.03.2020 r.***KORONAWIRUS - ZBIORCZA INFORMACJA, AKTUALIZOWANA***Koronawirus - ważne telefony***Nowy Regulamin przyznawania Patronatu Starosty Opolskiego od dn. 01.03.2020 r. - Patronaty Starosty Opolskiego***Komunikat w związku z wystąpieniem u ptactwa na terenie kraju ognisk grypy ptaków A/H5N8/***Rzecznik Konsumentów
 

×
×

XI sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja

Opole, 2015-08-13

 

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 20 sierpnia 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. 1 Maja 29 zwołuję XI sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji rady powiatu.
 1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 1. Przedstawienie porządku obrad.
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 1. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej.
 1. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:
 1. zmiany Uchwały nr VI/32/15 z dnia 19 marca 2015 r. określającej na 2015 rok zadania i środki przeznaczone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego,
 2. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego,
 3. uchylenia uchwały Nr VII/43/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 23 kwietnia 2015 r.
 1. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.
 1. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady

Powiatu Opolskiego

    Stefan Warzecha

 

 

Terminy posiedzeń komisji:

Budżetu – 20.08.2015 r. o godz. 8.45 (Uchwały: Nr XI/68/15, XI/69/15)

Rewizyjna – 20.08.2015 r. o godz. 9.00 (Uchwała Nr XI/69/15)

Polityki Społecznej – 20.08.2015 r. o godz. 9.15 (Uchwały: Nr XI/68/15, XI/69/15, XI/70/15)

Polityki Gospodarczej – 20.08.2015 r. o godz. 9.30 (Uchwała Nr XI/69/15)


PDFProjekt Uchwały Nr XI-68-15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20 sierpnia 2015 r w sprawie zmiany Uchwały nr VI-32-15.pdf

PDFProjekt Uchwały Nr XI-69-15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20 sierpnia 2015 r zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego.pdf

PDFProjekt Uchwały Nr XI-70-15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20 sierpnia 2015 r w sprawie uchylenia uchwały Nr VII-43-15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 23 kwietnia 2015 r.pdf