WAŻNA INFORMACJA: PILNE! Zasady obsługi klientów od 23.11.2020 r. Zarządzenie Starosty Opolskiego w sprawie organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Opolu***Nieodpłatna Pomoc Prawna w trybie zdalnym***Darmowe porady prawne-zapisy tel 775415169***Koronawirus - ważne telefony***Rzecznik Konsumentów

×
×

XI sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja

Opole, 2015-08-13

 

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 20 sierpnia 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. 1 Maja 29 zwołuję XI sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji rady powiatu.
 1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 1. Przedstawienie porządku obrad.
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 1. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej.
 1. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:
 1. zmiany Uchwały nr VI/32/15 z dnia 19 marca 2015 r. określającej na 2015 rok zadania i środki przeznaczone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego,
 2. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego,
 3. uchylenia uchwały Nr VII/43/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 23 kwietnia 2015 r.
 1. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.
 1. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady

Powiatu Opolskiego

    Stefan Warzecha

 

 

Terminy posiedzeń komisji:

Budżetu – 20.08.2015 r. o godz. 8.45 (Uchwały: Nr XI/68/15, XI/69/15)

Rewizyjna – 20.08.2015 r. o godz. 9.00 (Uchwała Nr XI/69/15)

Polityki Społecznej – 20.08.2015 r. o godz. 9.15 (Uchwały: Nr XI/68/15, XI/69/15, XI/70/15)

Polityki Gospodarczej – 20.08.2015 r. o godz. 9.30 (Uchwała Nr XI/69/15)


PDFProjekt Uchwały Nr XI-68-15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20 sierpnia 2015 r w sprawie zmiany Uchwały nr VI-32-15.pdf

PDFProjekt Uchwały Nr XI-69-15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20 sierpnia 2015 r zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego.pdf

PDFProjekt Uchwały Nr XI-70-15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20 sierpnia 2015 r w sprawie uchylenia uchwały Nr VII-43-15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 23 kwietnia 2015 r.pdf