WAŻNA INFORMACJA: PILNE! Zasady obsługi klientów od 23.11.2020 r. Zarządzenie Starosty Opolskiego w sprawie organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Opolu***Nieodpłatna Pomoc Prawna w trybie zdalnym***Darmowe porady prawne-zapisy tel 775415169***Koronawirus - ważne telefony***Rzecznik Konsumentów

×
×

25.11.2011 Odznaczenie dla senatora ziemi opolskiej prof. dr hab inż. Ryszarda Knosali

Leonarda Płoszaj wicestarosta opolski 25 listopada 2011 wzięła udział w spotkaniu Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów,  gdzie m.in wręczyła senatorowi prof. dr hab. inż.  Ryszardowi Knosali odznaczenie "Za Zasługi dla Wynalazczości" nadane przez Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska w uznaniu za szczególne zasługi w dziedzinie wynalazczości.

Uczestnikami byli m.in prof. Zdzisław Kabza, dr Janusz Wrzuszczak z Politechniki Opolskiej, dr inż. Paweł Włodarczyk z Uniwersytetu Opolskiego, Marian Saładziak - prezes Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz pracownicy naukowi opolskich uczelni.  Na spotkaniu omówiono m.in.: sytuację opolskich przedsięwzięć innowacyjnych i ich oddziaływanie na rozwój nauki, techniki i gospodarki. Profesor Ryszard Knosala postulował o upowszechnienie osiągnięć wynalazczych twórców oraz o organizację dobrej promocji wynalazków w kraju i za granicą.