×
×

Etatowy Członek Zarządu Powiatu Opolskiego

Krzysztof Wysdak - etetowy członek Zarządu

Krzysztof Wysdak

 

KRZYSZTOF WYSDAK
kwysdak@powiatopolski.pl
starostwo@powiatopolski.pl 
tel. 77 5415101

W trosce o Państwa czas prosimy o wcześniejsze powiadomienie pracownika sekretariatu o planowanej wizycie - nr telefonu 77 5415101.
Pracownik wyznaczy godzinę spotkania i znajdzie dogodny dla Państwa termin. 

 

 


KOMPETENCJE ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU

Sprawowanie nadzoru nad zadaniami Powiatu z zakresu obronności, zwalczania klęsk żywiołowych, utrzymania
porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli i ochrony informacji niejawnych

Sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań z zakresu utrzymania dróg oraz przepisów prawa o ruchu drogowym
oraz nadzór nad wykonywaniem zadań Wydziału Komunikacji

Sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem bieżących zadań przez
Wydział Administracyjno- Gospodarczy

Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przygotowaniem i przeprowadzaniem czynności
związanych z realizacją postępowań o udzielanie zamówień publicznych

Współpraca z powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami oraz Zarządem Dróg Powiatowych

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Wykonywanie czynności należących do kompetencji Starosty lub Wicestarosty          w razie ich nieobecności
lub niemożności pełnienia przez nich obowiązków