WAŻNA INFORMACJA: PILNE! Zarządzenie Starosty Opolskiego w sprawie organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Opolu***Darmowe porady prawne-zapisy tel 775415169***Zmiana godzin pracy Rzecznika konsumentów Rzecznik Konsumentów***Archiwum***Koronawirus - ważne telefony
 

×
×

Archiwum

 

33. DOCWykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży. Wykaz obejmuje udział 1/2 części w działce nr 135/53, k.m. 1 o pow.0.0193 ha, obręb Tułowice.
ogłoszenie: 5.04.2013 - 26.04.2013 r.

DOCWykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w Kolanowicach, gmina Łubniany
Ogłoszenie: 25.03 - 15.04. 2013 r. 

DOCWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Górkach gm. Prószków
Ogłoszenie: 24.04 - 14.05.2013 r.

32. Ogłoszenie o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność powiatu opolskiego obejmujący 104 pomieszczenia o łącznej powierzchni 3.934,75m2 ,  znajdujące  się w budynku przy ul. Plebiscytowej 5  w Opolu.
DOCPomieszczenia - ul. Plebiscytowa.doc (21.10 - 12.11. 2011)
DOCZałączniki do uchwały.doc  
 

31. Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie przetargowym,  zabudowanej  budynkiem zabytkowego pałacu   wraz   ze znajdującymi się w nim elementami architektonicznego wystroju i  wyposażenia, a także  innymi  budowlami i urządzeniami oraz parkiem - wpisanych do rejestru zabytków województwa opolskiego pod numerem 109/84 (park)  i pod nr  194/56 (pałac),    oznaczonej  numerami działek  572/5, 572/6, 572/7, 572/9    z karty mapy 4 o łącznej powierzchni 7,3073 ha położonej w Turawie, objętej  księgą wieczystą nr  OP1O/00076247/1 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych  Sądu Rejonowego  w Opolu.
DOCNieruchomość w Turawie.doc (21.10 - 12.11.2011)  

30. DOCWykaz Lipno.doc (27.09 - 18.10. 2011)   
29. DOC12.Wykaz do dzierżawy.doc
28. DOCOgłoszenie o II przetargu.doc (15.09 - 17.10. 2011)  
27. DOCUchwała o przeznaczeniu do dzierżawy 3 pomieszczeń użytkowych w Ozimku.doc (15.09 - 6.10.2011)  
26 DOCUchwała o przeznaczeniu do dzierżawy 2 pomieszczeń w Ozimku.doc (15.09 - 6.10. 2011) 
25. DOC12. Ogłoszenie o III przetargu w Górkach.doc  (19. 09 - 19.10.2011) 
24. DOC11.Wykaz Tułowice.doc  (15.09 - 6.10.11)  
23. DOC8. Ogłoszenie o przetargu Tułowice.doc (12.09 - 12.10.2011)  
22. DOC7. Ogłoszenie Brynica.doc (5.09 - 26.09. 2011) 
21. DOC6. Ogłoszenie Magnuszowice.doc (2.09 0 24.09. 2011) 
20. DOC5. Wykaz Tułowice.doc (30.08 - 21.09.2011) 
19. DOC4. Ogłoszenie Niemodlin.doc (26.08 - 16.09.11) 
18. DOC3. Ogłoszenie Prószków.doc (26.08 - 16.09. 2011) 
17. DOCOgłoszenie o przetargu.doc  (22.08 - 21.09.2011)   
16. DOCOgłoszenie o przetargu Górki.doc  (22.08 - 21.09.2011)   
15. DOCogłoszenie Górki.doc (28.07 - 26.08. 2011)  
14. PDFwykaz do sprzedaży Tułowice.pdf  
13. PDFOgłoszenie przetarg Kąty Opolskie nowe.pdf 
12. PDFOgłoszenie przetarg Dębska Kuźnia.pdf
11 PDFUchwała w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy oraz wykaz dot. części budynku przy ul. Plebiscytowej 5 w Opolu.pdf
10. DOCWYKAZ Winów działka 986.197.DOC
9. DOC10. Ogłoszenie Górki.DOC (22.06 - 12.07. 2011)
8. DOCOgłoszenie Stare Budkowice.doc (20.06 - 20.07.2011)
7. DOCUchwała Zarządu Powiatu Opolskiego o przeznaczeniu do dzierżawy lokalu użytkowego w Ozimku przy ul. Częstochowskiej 31.doc 
6. DOCUchwała o przeznaczeniu do dzierżawy gruntu pod kioskami w Opolu.DOC 
5. DOCDziałki w Kątach Opolskich.doc
4.DOCOgłoszenie przetarg Luboszyce transformator.doc
3. DOCdozimek.doc
2. DOCOZIMEK.doc
1. PDFUchwała Zarządu Powiatu Opolskiego o wyznaczeniu do sprzedaży nieruch.pdf