×
×

28.10. 2011Odsłonięcie tablicy na domu księdza doktora Jana Dzierżona

  

Ksiądz dr Jan Dzierżon urodził się 16 stycznia 1811 w Łowkowicach, pszczelarz i uczony, zwany "ojcem współczesnego pszczelarstwa". Po studiach, w 1834 r. przyjął we Wrocławiu święcenia kapłańskie, następnie został wikarym w podopolskich Siołkowicach, a od 1835 r proboszczem parafii w Karłowicach. Poświęcił pszczelarstwu 70 lat. Ksiądz dr Jan Dzierżon  Do jego fundamentalnych osiągnięć należy zaliczyć: odkrycie zasad konstrukcji ula z ruchomą zabudową - snoza  oraz odkrycie (1845) partenogenezy (dzieworództwa pszczół). Łącznie napisał 26 książek naukowych i ponad 800 artykułów. Wiele z jego dzieł przetłumaczonych zostało języki europejskie.  W 1872 za swoją pracę otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Monachijskiego. Został odznaczony orderami wielu krajów Europy. Był m.in. honorowym członkiem towarzystwa rolniczego w Krakowie i Lwowie. Jan Dzierżon zmarł 26 października 1906 w wieku 96 lat w Łowkowicach. "Wybitny umysł, zdolności obserwowania i wyciągania wniosków, a przede wszystkim zapał i upór w dążeniu do odkrycia istoty zagadnienia spowodowały, że dokonał wielu odkryć w zakresie ukochanego przez siebie pszczelarstwa" - "Ksiądz Jan Dzierżon w stulecie śmierci": Od wydawcy, autor: dr nauk med. Katarzyna Wencel Prezes Bractwa Myśli Bratniej Związku Górnośląskiego.  

"Cieszę sie, że są tu dzisiaj dzieci, bo patrząc na postać ks. dr Dzierżona, chciałbym uświadomić Wam, że marzenia można spełniać wszędzie niezależnie od tego czy mieszkamy w metropolii, czy w maleńkiej miejscowości, bo parafrazując słowa poety, tam gdzie jest entuzjasta, tam jest szczyt świata " - powiedział Krzysztof Wysdak. 

 W uroczystości, którą zainaugurowała msza św. celebrowana przez ks. Henryka Kaczmarka proboszcza tutejszej parafii udział wzięli m.in: Barbara Kamińska członek Zarządu Województwa Opolskiego, Rafał Nowowiejski pełnomocnik wojewody opolskiego ds. dialogu społecznego, Janusz Wójcik dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki UMWO, Krzysztof Wysdak członek Zarządu Powiatu Opolskiego, Dionizy Duszyński wójt gminy Popielów, Michał Lubina krewny księdza Dzierżona, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Dzierżona wraz z gronem pedagogicznym, pracownicy Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Gminy w Popielowie, Starostwa Powiatowego w Opolu, radni gminni, rada sołecka z sołtysem Karłowic, uczniowie i mieszkańcy wsi, poczty sztandarowe: Rejonowego Związku Pszczelarzy imienia ks. dr Jana Dzierżona w Kluczborku z prezesem Henrykiem Nosewiczem i SP im. ks. dr Jana Dzierżona w Karłowicach. Tablicę wykonała Pracownia Rzeźbiarska profesora Mariana Molendy z Nysy, a ufundowały ją: samorząd województwa opolskiego, powiatu opolskiego i gminy Popielów.

Starostwo Powiatowe w Opolu dziękuje Urzędowi Maszałkowskiemu Województwa Opolskiego za udostępnienie zdjęć.