×
×

Informacja Wydziału Geodezji i Kartografii

Starosta Opolski informuje, że w pokoju nr 239 (II piętro) Starostwa Powiatowego w Opolu, Plac Wolności 7/8, w terminie od  04.11.2011r. do 25.11.2011r.w godz. od 8.00 do 14.00 zostanie wyłożony, do wglądu osób zainteresowanych, projekt operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali dla obrębów gminy Murów: Stare Budkowice, Nowe Budkowice, Święciny, Radomierowice, Młodnik, Kały, Okoły, Grabice, Dębiniec, Zagwiździe, Bukowo, Grabczok, Murów.

DOCInformacja o wyłożeniu operatu kartograficzno - opisowego.doc (27,50KB)