×
×

Pierwszy Społeczny Opiekun Zabytków z terenu powiatu opolskiego

 

W czwartek 25 czerwca br. Starosta Opolski Henryk Lakwa wręczył legitymację pierwszemu społecznemu opiekunowi zabytków z terenu powiatu opolskiego.

Społeczny opiekun zabytków podejmuje działania związane z zachowaniem wartości zabytków i utrzymaniem ich w jak najlepszym stanie oraz upowszechnia wiedzę o zabytkach. Osoba taka jest ustanawiana na wniosek wojewódzkiego koserwatora zabytków przez starostę właściwego dla miejsca zamieszkania kandydata.

Społeczny opiekun zabytków ma uprawnienia do pouczania osób naruszających przepisy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wspóldziała także z wojewódzkim konserwatorem zabytków i starostą.