×
×

Powiat Dolina

Dolina to jeden z najbogatszych rejonów zachodniej Ukrainy. Posiada złoża gazu, ropy naftowej, soli i torfu. Funkconuje tu szereg mniejszych i większych zakładów przemysłowych, np. stacja przesyłowa gazu zimnego, fabryka mebli i podzespołów do produkcji mebli, małe sklepiki i sieci zachodnich supermatektów, biblioteka powiatowa (ponad 70 tys. wolminów) i 42 filie rozsiane po powiecie oraz muzeum kultury bojkwiczańskiej i huculskiej . Powiat doliński otaczają jedne z najpiękniejszych gór Eropy - Karpaty. Dziekie ostępy leśne nie tylko dodają uroku, ale przede wszystkim stwarzją możliwości inwestycyjne i miejsca pracy w branży turystycznej. Stolica powiatu jest Dolina. Miasto liczy prawie 20.700 mieszkańców, a cały powiat trochę ponad 71.000. Powiat tworzą 44 miejscowości, na obszarze 1248 kilometrów kwadratowych. Starostowie obu powiatów byli zgodni, że nasze narody łączy wielowiekowa historia, że jesteśmy sąsiadami i dla dobra wszystkich powinniśmy nawiązywać współpracę i utrzymaywać jak najlepsze stosunki. Umowa o wzajmnej współpracy została podpisana 28 czerwca 2006 roku w trakcie akademii z okazji święta 10 rocznicy powstania Konstytucji Ukrainy.

Statystyka miasta Dolina:

 • Obszar powiatu - 1248 km kw.
 • Mieszkańcy: - miasto Dolina - 21 020, - powiat Dolina - 71.000
 • Serwis internetowy miasta Dolyna:  http://rada.dolyna.info/
 • Odległości od większych miast:
  • Iwano-Frankowsk - 58 km
  • Lwów - 111 km
  • Tarnopol - 180 km
  • Czerniowce - 220 km
  • Kijów - 716 km
  • Warszawa - 648 km
  • Bratysława - 820 km
  • Budapeszt - 690 km
  • Niemodlin - 620 km

Umowę o współpracy partnerskiej podpisano 28 czerwca 2006 roku w Dolinie. Początków wspólpracy należy szukać w powojennej historii przesiedleń, które związały ziemię niemodlińską i dolińską. W 2003 roku ówczesny wiceprzewodniczący Rady Powiatu Opolskiego Jarosław Kopij zwrócił nam uwagę na działalność „Stowarzyszenia  Ziemi Dolińskiej”. Skontaktował księdza Krzysztofa Panasowca – proboszcza parafii rzymsko – katolickiej w Dolinie z Zarządem Powiatu Opolskiego. I tak się zaczęło…

Zaprosiliśmy na kilkunastodniowy wypoczynek dzieci z ukraińskiego  Kałusza. Wtedy jeszcze nikt z nas nie przypuszczał , że letnie kolonie staną się tradycją powiatu opolskiego. Ważnym w naszej współpracy był rok 2005. W marcu po raz pierwszy oficjalnie przyjechali przedstawiciele  Doliny z  ówczesnym starostą  Wasylem Tepczukiem. Wizyta miała charakter poznawczo gospodarczy. W czerwcu 2006 roku powiat opolski i powiat doliński podpisały układ o wzajemnej współpracy. 
 

Lipiec 2008 był tragiczny dla powiatu dolińskiego. Powódź zniszczyła wsie, zalała pola i zabrała ludzki dobytek. Zarząd Powiatu Opolskiego i decydenci gminni pojechali, by przyjrzeć się zniszczeniom i znaleźć forme pomocy. We wrześniu 2008 roku zorganizowaliśmy dużą akcje charytatywną ” Pomoc ukraińskim powodzianom” Odzew społeczności powiatu opolskiego był ogromny. Włączyły się także powiaty krapkowicki i kędzierzyńsko - kozielski.  W październiku 2008 na Ukrainę pojechał tir wyładowany po brzegi sprzętami AGD, meblami sprzętem komputerowym, materiałami biurowymi, sprzętem budowlanym, środkami czystości, pościelą i wieloma innymi artykułami wartymi ponad 165.000 złotych.

W ramach konkursu „Pomoc zagraniczna 2009 – działania samorządów” PARTNERSTWO WE WSPÓLNEJ EUROPIE – dobre praktyki”  na przełomie września i października 2009 zorganizowaliśmy  szereg szkoleń na terenie powiatu opolskiego i dolińskiego. Doświadczeniami w zakresie zarządzania kryzysowego z ukraińskimi przyjaciółmi dzielili się przedstawiciele firm doradczych i konsultingowych, funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji oraz członkowie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.  W  Dolinie radni, pracownicy samorządowi, nauczyciele, policjanci  i strażacy mówili m.in. o przedakcesyjnych środkach unijnych i o działaniach proekologicznych. Wymieniono doświadczenia międzybranżowe: nauczyciele odwiedzili szkoły w Dolinie, policjanci rozmawiali z ukraińskimi funkcjonariuszami o zadaniach prewencyjnych w ramach analogicznych działań związanych z organizacją Euro 2012, strażacy porównywali poziom wyposażenia jednostek.
 

W październiku 2009 w ramach trzeciego etapu realizacji programu ukraińscy goście zwiedzili Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Suchym Borze, Zespół Szkół w Ozimku, Niemodlinie, Prószkowie, Chróścinie oraz Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Ozimku i wzięli czynny udział w procesie dydaktycznym . Dużym zainteresowaniem cieszył się temat udziału szkół w programach unijnych.

Dzień Partnerstwa Powiatu Opolskiego i V Powiatowe Dożynki w Przysieczy. We wrześniu 2005 w Prószkowie spotkali się przyjaciele z Niemiec, Francji, Ukrainy i Polski.  Delegacja z Ukrainy  z ówczesnym wicestarostą dolińskim Wiktorem Makosijem przywiozła zespół „Bojkiwczanka”, który podbił serca opolskiej publiczności m.in.  wykonaniem „Kukułeczki”. Koncertowali na prószkowskim rynku, w czasie dożynek i dla mieszkańców na terenie Pomologii.
 

W  styczniu 2006 r. w Katedra w Opolu i Kościół w Niemodlinie rozbrzmiewały kolędami w językach polskim, ukraińskim i łacińskim. Koncert dawał chór  NOEMI z Kałusza. Na przełomie maja i czerwca 2008  zespół „Karpacka Muzyka” wziął udział  w „Festiwalu Trzech Kultur" w Grodźcu, a w następnych latach  uświetniał powiatowe dożynki w Polskiej Nowej Wsi, Jubileusz 5 – lecia partnerstwa z powiatem Saalfeld – Rudolstadt i wiele innych imprez. W maju 2009 w ramach obchodów upamiętnienia Iwana Franki zorganizowaliśmy we wsi Łołyń  „Dzień Śląski”. Podawano śląski obiad, a mieszkańcy wysłuchali występów zespołu Przysieczanki, zespołu sygnalistów Leśny Róg i Echa Prószkowa. Sfinalizowano również współpracę między wsiami Łołyń i Przsiecz.

Kolonie dla dzieci z ukraińskiej Doliny stały się tradycją. Dzieci przyjeżdżają co roku od 2003. W Polsce spędzają zazwyczaj dwa tygodnie, zakwaterowani w Zespole Szkół w Prószkowie. W ramach programu  uczestnicy kolonii,  odwiedzają sanktuaria na Górze św. Anny i w Częstochowie, odpoczywają w parku wodnym w Tarnowskich Górach, Tułowicach lub Opolu, zwiedzają okoliczne zabytki, zabytki najpiękniejszych polskich miast, muzeum paleontologiczne w Krasiejowie i Jurapark, opolski i wrocławski ogród zoologiczny. W listopadzie 2006 do Technikum Leśnego w Tułowicach przyjechała grupa uczniów z analogicznej szkoły w Bolechowie. Uczniowie oprócz zwiedzania wzięli brali w zajęciach z łowiectwa , sygnalistki, ochrony i użytkowania lasu, informatyki i botaniki leśnej  oraz maszynoznawstwa.

W kwietniu  2010 powiat opolski gościł 10 osobowa grupa nauczycieli z Wygodzkiego Edukacyjnego Centrum Korekcyjno -Rehabilitacyjnego Obwodowej Rady Iwano - Frankowska. Goście poznaliwali zasady pracy oświatopwych jednostek specjalnych w powiecie i uzyskali informację o środkach przedakcesyjnych.
 

We wrześniu 2007 na zaproszenie Piotra Grittnera sołtysa Przysieczy  przyjechała delegacja samorządowców ze wsi Łołyń, a na  zaproszenie Dyrektora PSP Prószków  nauczyciele. W listopadzie 2008  sformalizowano umową, współpracę pomiędzy jednostkami oświatowymi. Szkoła Podstawowa w Łołyniu  i  Publiczna Szkoła Podstawowa  im. Bronisława Koraszewskiego w Prószkowie oraz Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie i Liceum Matematyczno – Przyrodniczego. – podpisały umowy o współpracy. Rok później (2009) dokumenty o współpracy  podpisali wójt gminy Tułowice i władze ukraińskiej gminy Szewczenkowe . Uroczystość odbyła się e czasie obchodów "Dni Miasta Dolina
 

 

 •