×
×

październik 2011 Uroczystość 10. rocznicy podpisania umowy o współpracy


  
Wśród gości z Ukrainy znaleźli się m.in.: Przewodniczący Iwano-Frankiwskiej Rady Obwodowej Oleksandr Sycz, Pierwszy Zastępca Przewodniczącego Iwano-Frankiwskiej Rady Obwodowej Wasyl Gladiy oraz Przewodniczący Nadwórniańskiej Rejonowej Rady Wasyl Popowicz. W programie uroczystości znalazły się wystapienia marszałka Józefa Sebesty, Prezesa Stowarzyszenia Współpracy Polska - Wschód Oddziału Wojewódzkiego w Opolu Eugeniusza Brudkiewicza oraz prezentacje multimedialne dotyczące współdziałania między gminami i powiatami położynymi na Ukrainie i w Polsce: gmina Namysłów, powiat opolski i powiat prudnicki, prezentacja Obwodu Iwano-Frankiwskiego z uwzględnieniem potencjału gospodarczego i kulturalnego regionu na przestrzeni 10 lat współpracy przygotowana przez ukraińskich gości oraz prezentacja multimedialna "10 lat współpracy Województwa Opolskiego z Obwodem Iwano-Frankowskim".Pierwszy dzień uroczystości zakończył koncert galowy poświęcony 10-leciu współpracy pomiędzy Obwodem Iwano-Frankiwskim i Województwem Opolskim, który odbył się w Teatrze im. Jana Kochanowskiego.