×
×

30.09.2011 Przedstawiciele powiatu opolskiego w Saalfeld - Rudolstadt

  

Wizyta miała dwa cele. Po pierwsze: udział w "Landeserntedankfest Rudolstadt 2011", czyli dożynkach o zasięgu landu. O randze imprezy świadczył udział przewodniczącej parlamentu Turyngii Birgid Diezel. W święcie uczestniczyli również przedstawiciele wszystkich organizacji rolniczych i hodowlanych z terenu Turyngii oraz przedstawiciele wielu innych organizacji związanych z produkcją rolną i uprawą ziemi. Główne uroczystości, rozpoczęte dziękczynnym nabożeństwem ekumenicznym, odbyły się na Rynku w Rudolstadt. Bardzo ciekawym elementem dożynek była ekspozycja koron żniwnych i wystawa zwierząt hodowlanych. Przedstawiciele powiatu opolskiego ustalili również szczegóły zimowej akcji "MIkołaj z Saalfeld-Rudolstadt" - organizacja paczek świątecznych dla dzieci z domów dziecka powiatu opolskiego. Strona niemiecka, jako pokłosie konferencji międzynarodowej "Dziedzictwo kulturowe" zorganizowanej przez powiat opolski w 2010 r., przedstawiła pomysł rekonstrukcji arsenału w Schwarzburgu.