×
×

Otwarcie nowej siedziby Domu Dziecka w Turawie

Wojewoda opolski Ryszard Wilczyński, starosta opolski Henryk Lakwa, wicestarosta Leonarda Płoszaj, wiecekurator opolski Rafał Rippel, dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy UMWO Waldemar Zadka, zastępca wójta gminy Turawa Janusz Kubicki i wielu innych znamienitych gości wziąło udział w uroczystym otwarciu nowej siedziby Domu Dziecka w Turawie.

Placówka opiekuńcza dla dzieci utworzona w 1949 mieściła się do połowy 2011 roku w pałacu rodziny von Garnierów w centrum wsi. Z powodu złego stanu technicznego budynku Dom Dziecka w Turawie z dotychczasowej siedziby przy ul. Opolskiej 40 został przeniesiony do budynku Ośrodka Szkoleniowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego „Rybaczówka" przy ul. Opolskiej 56. Biorąc pod uwagę dobro dzieci Wojewoda Opolski przekazał budyn wraz z kompletnym wyposażeniem na potrzeby wychowanków przebywających w likwidowanym Domu Dziecka w Turawie.

Nowy Dom Dziecka spełnia wszelkie standardy, co potwierdziła przeprowadzona wcześniej przez Opolski Urząd Wojewódzki kompleksowa kontrola.

Wojewoda Opolski wręczył Staroście Opolskiemu oficjalne pozwolenie na prowadzenie Domu Dziecka na czas nieokreślony. Przekazał także dzieciom drobne upominki.

Dom Dziecka w Turawie powstał 1 stycznia 1949 roku w wyniku potrzeb społecznych po II wojnie światowej. Organem prowadzącym i nadzorującym było wówczas Kuratorium Oświaty w Opolu. Od 1998 roku, w wyniku przemian ustrojowych, właścicielem jest Powiat Opolski, który kompleksowo zabezpiecza potrzeby z pomocy społecznej w ramach powiatu dla dzieci i mieszkańców. Kontrolę merytoryczną sprawuje Wojewoda Opolski.

Historyczną ciekawostką jest fakt, iż Rybaczówka była kiedyś siedzibą zarządu budowy zbiornika turawskiego.

 

w