×
×

2.09.2011 Jubileusze umów partnerskich powiatu opolskiego

Powiat opolski 2 września 2011 świętował dwa jubileusze podpisania układów partnerskich: 5 - lecia z powiatami Peine z Niemiec i Dolina z Ukrainy i 10 - lecie z powiatem Saalfeld - Rudolstadt z Niemiec. W Tułowicach zabrakło gości z Ukrainy, którym inne ważne sprawy nie pozwoliły dojechać na uroczystość.

  
W uroczystym spotkaniu udział wzięli
Franz Einhaus – starosta powiatu Peine,
Wilhelm Dietz – wicestarosta powiatu Saalfeld – Rudolstadt, 
Hans Peter Reupert – burmistrz gminy Wendeburg - partner gminy Tułowice,
Lothar Rheinwart – inicjator współpracy między powiatem opolskim a powiatem Saalfeld – Rudolstadt,
Mathias Moersch – przewodniczący stowarzyszenia partnerstw z powiatu Saalfeld - Rudolstadt, 
Hans Joachim Schubert – członek stowarzyszenia partnerstw w powiecie Saalfeld – Rudolstadt,
Hans Herman Bass – burmistrz Lengede - partner gminy Dąbrowa. 


Powiat opolski reprezentowali:
starosta opolski Henryk Lakwa,
wicestarosta Leonarda Płoszaj,
przewodniczący Rady Powiatu Opolskiego Stefan Warzecha,
członkowie Zarządu, radni powiatowi, pracownicy Starostwa Powiatowego w Opolu 
oraz burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz,
wójt gminy Turawa Waldemar Kampa,
wójt gminy Dąbrowa Marek Leja,
wójt gminy Tułowice Wiesław Plewa.


"Otto Bismarck powiedział: „Polityka nie jest nauka ścisłą”i jest to prawda, bo układy partnerskie napełnione zostały treścią, sprowadziliśmy do wymiaru ludzkiego. Świadczy o tym obecność wójtów, burmistrzów zaprzyjaźnionych ze sobą gmin z powiatu Peine i opolskiego, obecność „świętych Mikołajów” z Saalfeld, czyli inicjatorów pomocy świątecznej dla dzieci z naszych domów dziecka, świadczą o tym liczne imprezy organizowane między gminami, organizacjami, szkołami, klubami sportowymi, a przede wszystkim, obecność Lothara Rheinwarta, który zainicjował naszą przyjaźń z powiatem Sallfeld -Rudolstadt. Z okazji naszych wspólnych urodzin życzę nam wszystkim, by nasze partnerstwa rodziły dobre kontakty między ludźmi, serdeczność i współczucie w naszych sercach, by nas wzajemnie uwrażliwiały, uczyły szacunku, budziły radość w naszych sercach, a przede wszystkim jednoczyły w pokoju " - powiedział Henryk Lakwa starosta opolski.
Po uroczystych przemówieniach goście obejrzeli dwie prezentacje, które przypomniały historię i pokazały współczesne oblicze układów partnerskich.