×
×

Powiat Peine

"Partnerstwo komunalne między gminami jest doskonałym antidotum na wszechogarniającą globalizację. Musimy być silnie zakorzenieni, by wzajemnie sobie pomagać i nie dać się pochłonąć wielkim"    FRANZ EINHAUS

Kontakty z powiatem Peine mają długą historię, siegają bowiem roku 1954. Powiat Peine podtrzymywał kontakty ze stowarzyszeniem w Niemodlinie pamiętającym o przedwojennych mieszkańcach dawnej miejscowości Falkenberg dzisiajNiemodlin. 

Po zmianach politycznych w 1992 r. udało się nawiązać bardziej oficjalne kontakty. Te doprowadziły do podpisania 14.06.1996 umowy o współpracy partnerskiej między Niemodlinem a powiatem Peine. Podczas wizyty w 2003 starosta z Peine Franz Einhaus spotkał się ze starostą opolskim Henrykiem Lakwą. Głównym przedmiotem rozmów było znalezienie możliwości i ustalenie pułapów wzajemnej współpracy między naszymi powiatami. Poddano także analizie efekty dotychczasowej współpracy w oparciu o umowę z gminą Niemodlin (m.in wymiany sportowe, młodzieżowe, między szkołami). 10.12.2004 w Opolu podpisano Deklarację o wzajmnej współpracy, a 6 maja 2006 r. w Ilsede Umowę o współpracy partnerskiej. W uroczystości, zorganizowanej w ramach 8 Dni Stanów Brunszwickich udział wzięło ponad 215 osób. Zaproszono także przedstawicieli gmin z powiatu opolskiego, z którymi gminy Peine podpisały umowy: Niemodlin - Vechelde, Dąbrowa - Lengede, Tułowice - Wendeburg. Pod koniec października 2008 goście z Peine Franz Einhaus - starosta Peine, Eva Schlaugat - pierwszy zastępca starosty i przewodnicząca rady powiatu oraz radni powiatowi i pracownicy tamtejszego urzędu, przyjechali, by zapozanac się z działaniami gmin związanych partnerstwem, a wchodzących w skład obu powiatów oraz uścislić sposoby funkcjonowania zapisów układu partnerskiego na poziomie powiatów. Powiat Peine w 2010 roku obchodził swoje 125 urodziny z życzeniami pojechali Krzysztof Wysdak wicestarosta opolski, Stefan Warzecha przewodniczący Rady Powiatu, Irena Łysy - Cichon członek Zarządu Powiatu Opolskiego. 
O randze wydarzenia świadczył udział przewodniczącego Landu Dolna Saksonia - pana Christiana Wulffa oraz prezydenta Związku Powiatów w Republice Federalnej Niemiec dr-a Duppresa. Franz Einhaus gościł u siebie także przedstawicieli partnerskich powiatów Heinola z Finlandii oraz Nanchang z prowincji Jangxi w Chinach. W tym roku 2011 obchodzimy 5 - lecie podpisania Układu o wzajemnej współpracy.

  

 

.   Pod koniec października z dwudniową wizytą przyjechali goście z partnerskiego powiatu Peine. Na zaproszenie starosty opolskiego Henryka Lakwy przyjechali: Franz Einhaus - starosta Peine, Eva Schlaugat - pierwszy zastępca starosty i przewodnicząca rady powiatu oraz radni powiatowi i pracownicy tamtejszego urzędu.
Głównym celem wizyty było zapoznanie się z działaniami gmin związanych partnerstwem, a wchodzących w skład powiatu opolskiego i powiatu Peine oraz ustalenie sposobu funkcjonowania zapisów układu partnerskiego na poziomie powiatów 
  Zaproszono także Z zzzzzZzW Pod koniec października z dwudniową wizytą przyjechali goście z partnerskiego powiatu Peine. Na zaproszenie starosty opolskiego Henryka Lakwy przyjechali: Franz Einhaus - starosta Peine, Eva Schlaugat - pierwszy zastępca starosty i przewodnicząca rady powiatu oraz radni powiatowi i pracownicy tamtejszego urzędu.
Głównym celem wizyty było zapoznanie się z działaniami gmin związanych partnerstwem, a wchodzących w skład powiatu opolskiego i powiatu Peine oraz ustalenie sposobu funkcjonowania zapisów układu partnerskiego na poziomie powiatów