×
×

27 stycznia 2011 Złoty Gołąb – symbol pokoju i praw człowieka przyfrunął do powiatu opolskiego, a 8 kwietnia został przekazany do powiatu przemyskiego

Podczas uroczystości przekazania Złotego Gołębia 27 stycznia 2011  r., obecni byli przestawiciele powiatu oleskiego z wicestarostą panem Stanisławem Belką, przedstawiciele powiatu opolskiego z wicestarostą panią Leonardą Płoszaj, burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewcz, radni powiatu opolskiego  dyrektorzy szkół oraz pracownicy Starostwa.

materiał filmowy zrealizowany przez internetową TV Powiatu Oleskiego

Statuetkę Gołębia od dwóch lat przekazują sobie europejskie samorządy. Do powiatu opolskiego trafił z powiatu oleskiego, a wcześniej był w krotoszyńskim. Powiat opolski natomiast przekaże statuetkę do powiatu przemyskiego. 
" Wędrujących po świecie trzydzieści „Gołębi pokoju” przypomina o trzydziestu podstawowych prawach człowieka wymienionych w Deklaracji i jest zgodne z ideą wezwania Zgromadzenia Ogólnego, które  zobowiązało Państwa Członkowskie do "spowodowania, aby Deklaracja była rozpowszechniana, pokazywana, czytana i objaśniana przede wszystkim w szkołach i innych instytucjach oświatowych, wszędzie bez względu na status polityczny kraju lub terytorium". 
Dlatego z atencją i należytym szacunkiem statuetka „Gołębia Pokoju”  będzie odwiedzała nasze jednostki oświatowe, by zgodnie przypominać, że wszyscy jesteśmy równi wobec prawa i wobec siebie. -
powiedziała w przemówieniu wicestarosta opolski Leonarda Płoszaj 

8 kwietnia 2011 roku ze statuetką gołębia pokoju do Przemyśla pojechali: Leonarda Płoszaj wicestarosta opolski, Marzena Kazin naczelnik Wydziału Oświaty i Mirosław Kazin inspektor w Wydziale Administracyjnym. Uroczystość przekazania odbyła się w Liceum Ogólnokształcącym w Dubiecku. Stąd statuteka zostanie przekazana na Ukrainę. Młodzież z dubieckiego Liceum uświetniła uroczystość przedstawieniem opartym na motywach życia ks. Jerzego Popiełuszki.