×
×

21. 03.11 Publiczne Przedszkole w Brzeziu otrzymało tytuł SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW

" O ten zaszczytny tytuł ubiegają się szkoły i przedszkola, wyróżniające się pracą z dzieckiem szczególnie uzdolnionym, odkrywając i rozwijając indywidualne predyspozycje przedmiotowe, artystyczne, sportowe, techniczne, jak również w dziedzinie aktywności obywatelskiej i wolontariatu. Publiczne Przedszkole w Brzeziu jest znakomitym przykładem dla innych placówek oświatowych i dowodem, że pracują tu nauczyciele nastawieni na odkrywanie i właściwe ukierunkowywanie młodych talentów, nauczyciele z pasją, dzięki którym młodzi ludzie mogą rozwijać zdolności i doskonalić zainteresowania, nauczyciele – mistrzowie, świadomi swojej misji" - powiedział starosta opolski, składając gratulacje panie Kornelii Macioszek - dyrektorowi PP w Brzeziu. W uroczystości wzięli również udział przedstawiciele Opolskiego Kuratorium  z wicekuratorem Rafałem Ripplem, Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim z wójtem panem Henrykiem Wróblem i Rady Rodziców.