×
×

24.03. 2011 Złoty Krzyż Zasługi dla Starosty Opolskiego

Złoty Krzyż Zasługi przyznano:

 

za zangażowanie w pracę na rzecz społeczności lokalnej, 
pomoc dla szkół, domów dziecka i domów pomocy społecznej nie tylko z powiatu opolskiego, ale również pomoc dla dzieci z partnerskiego powiatu Dolina na Ukrainie oraz pomoc udzieloną powiatowi Dolina w czasie powodzi w 2009 r.  

Doświadczenie, wiedza merytoryczna i umiejętności przekonywania do swoich działań mają wpływ na sposób sprawowania władzy i kierowania powiatem : 

Powiat opolski zajął I miejsce w rankingu „Wspólnoty” na najtańszy urząd władzy lokalnej i znalazł się wśród 30 najlepiej inwestujących powiatów w Polsce. 
 
- budowa nowych i rozbudowa obiektów sportowych przy szkołach należących do Powiatu.
- uruchomienia Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Młodzieży w Piłce Nożnej w Zespole Szkół w Prószkowie.
- konsekwentnego pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej na realizację zadań Powiatu
-  realizację programu naprawczego dla Domów Pomocy Społecznej,  
-  poprawa warunków socjalnych dla dzieci przebywających w domach dziecka,
- budowa komplesku sportowego z basenem w ZS w Tułowicach

Spektakularnym wydarzeniem w karierze starosty opolskiego było umiejętne przekształcenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ozimku w zakład niepubliczny. Podstawą wdrożenia tego pomysłu  była  znajomość przepisów prawa, rynku usług medycznych i praw ekonomicznych. Szczegółowo opisywana przez prasę krajową „operacja” nie spowodowała ani jednego dnia przerwy w leczeniu pacjentów i korzystania z bezpłatnego leczenia, a dla większości pracowników szpitala zagwarantowała miejsca pracy. 

Zdjęcia wykorzystano i udostępniono na stronie powiatu opolskiego dzięki uprzejmości Zarządu Związku Powiatów Polskich