×
×

31.03.11 V Sesja Rady Powiatu Opolskiego

Z uwagi na objęcie funkcji członka Zarządu Sejmiku Województwa Opolskiego Barbara Kamińska zrzekła się mandatu radnej powiatowej. Jej miejsce zajął pan Roman Antoni Respondek, który w wyborach samorządowych do Rady Powiatu Opolskiego z ramienia PO, uzyskał kolejną największą liczbę głosów. Na stanowisku wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Zofię Kotońską zastąpiła Anna Wolny - Miksa, a nowym członkiem Zarządu została Zofia Kotońska.

Gośćmi radnych powiatowych byli szefowie służb zespolonych, którzy składali sprawozdania z działalności swoich jednostek za rok 2010:
Kazimierz Kopczyński - powiatowy lekarz weterynarii, Paweł Kielar - Komendant Miejski PSP w Opolu, Jan Lach - Komendant Miejski KMP w Opolu, Dariusz Szelewicki - zastępca Komendanta Komendy Miejskiej KMP w Opolu.

 

Przysłowiowym strzałem w dziesiątkę okazała się wprowadzona w zeszłym roku szkolnym na bazie ZS w Prószkowie innowacja pedagogiczna, polegająca na utworzeniu klasy o profilu policyjnym. - "Jest to jedyna klasa w Polsce, o tak szerokim zakresie kształcenia . Absolwenci są przygotowywani, by bezpośrednio po skończeniu liceum mogli podjąć pracę w strukturach policyjnych. Kandydat do pracy w Policji obowiązkowo poddawany jest 8 miesięcznemu szkoleniu. Poziom kształcenia w tej szkole pozwala na strwierdzenie, że uczeń po jej ukończeniu prezentuje poziom merytoryczny łącznie z zakresem wiedzy obowiązującym na szkoleniu" - powiedział Jan Lach - komendant KMP w Opolu. Wyraził również zadowolenie z powołanego forum policyjno - samorządowego, na którym w kwietniu o poprawie bezpieczeństwa radzić będą wspólnie przedstawiciele Opola, powiatu opolskiego i policji.

Po sukcesie klasy policyjnej w prószkowskim LO wprowadzana jest kolejna innowacja" "Wybrane zagadnienia gospodarki odpadami", a w Zespole Szkól w Chróścinie edukować się będą służby pożarnicze. Szkoła zakłada "zawodowe" przygotowanie strażaków ochotników. Powiat - mówił Komendant Kielar - dofinansował zakup nowoczesnego samochodu bojowego - wężowego, który służył pomocą w czasie powodzi w naszym powiecie, a także w Sandomierzu, Małopolsce, a nawet w Federacji Rosyjskiej obsługiwał obaszar 3,5 tys. ha, gasząc pożary lasów.

Radni dokonali zmian w budżecie powiatu, przekazując m.in. 328.000 na przebudowę i adaptację budynku pokoszarowego  na siedzibę Starostwa. Kwotę zaoszczędzono po rozstrzygnięciu przetargów w Zarządzie Dróg Powiatowych. W związku ze zmianami w ustawie budżetowej dokonali zmiany dotychczasowego wynagrodzenia starosty opolskiego, przyjęli Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy, powierzyli gminie Turawa organizację tegorocznych XI Dożynek Powiatowych i opowiedzieli się za utrzymaniem nieodpłatnej autostrady.