WAŻNA INFORMACJA: Pilne! Od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania Starostwo Powiatowe w Opolu będzie NIECZYNNE dla interesantów Zasady pracy Starostwa i jednostek podległych od 16.03.2020 r.***KORONAWIRUS - ZBIORCZA INFORMACJA, AKTUALIZOWANA***Koronawirus - ważne telefony***Nowy Regulamin przyznawania Patronatu Starosty Opolskiego od dn. 01.03.2020 r. - Patronaty Starosty Opolskiego***Komunikat w związku z wystąpieniem u ptactwa na terenie kraju ognisk grypy ptaków A/H5N8/***Rzecznik Konsumentów
 

×
×

Dom Pomocy Społecznej w Czarnowąsach

 pl. Klasztorny 2, 46 - 020 Czarnowąsy
Strona internetowa DPS w Czarnowąsach 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CZARNOWĄSACH
46-020 Czarnowąsy, pl. Klasztorny 2
tel. 77 469 11 86

SIOSTRA DYREKTOR
MARIA KLIMCZOK

Dom Pomocy Społecznej prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi
przeznaczony dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.

Osoby ubiegające się o skierowanie do DPS powinny zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego
ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu. Ośrodek zajmie się skompletowaniem odpowiedniej dokumentacji,  w skład której wchodzą:

  •  pisemny wniosek osoby ubiegającej się  o skierowanie do DPS lub jej przedstawiciela ustawowego, który może zgłosić również inna osoba fizyczna lub  prawna,
  •  wywiad środowiskowy,
  •  opinia OPS dotycząca stopnia niepełnosprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS,
  •  decyzja o przyznaniu dochodu oraz zgoda osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego  na  ponoszenie opłaty za pobyt w Domu oraz zgodę na potrącanie opłaty przez organ wypłacający świadczenie,
  •  zaświadczenie lekarskie,
  •  aktualne wyniki badań lekarskich.