WAŻNA INFORMACJA: Pilne! Od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania Starostwo Powiatowe w Opolu będzie NIECZYNNE dla interesantów Zasady pracy Starostwa i jednostek podległych od 16.03.2020 r.***KORONAWIRUS - ZBIORCZA INFORMACJA, AKTUALIZOWANA***Koronawirus - ważne telefony***Nowy Regulamin przyznawania Patronatu Starosty Opolskiego od dn. 01.03.2020 r. - Patronaty Starosty Opolskiego***Komunikat w związku z wystąpieniem u ptactwa na terenie kraju ognisk grypy ptaków A/H5N8/***Rzecznik Konsumentów
 

×
×

Wicestarosta Opolski

Wicestarosta opolski Leonarda Płoszaj Leonarda Płoszaj


LEONARDA PŁOSZAJ 
lploszaj@powiatopolski.pl

starostwo@powiatopolski.pl 
tel. 77 5415101
W sprawie skarg i wniosków Wicestarosta przyjmuje interesantów w  każdy
wtorki od 12.00 do 14.00 45-068 Opole, ul. 1 Maja 29
W trosce o Państwa czas prosimy o wcześniejsze powiadomienie pracownika sekretariatu o planowanej wizycie - nr telefonu 77 5415101 .
Pracownik wyznaczy godzinę spotkania i znajdzie dogodny dla Państwa termin. 

 


KOMPETENCJE WICESTAROSTY OPOLSKIEGO
 

Sprawowanie nadzoru nad zadaniami Powiatu z zakresu oświaty, kultury, sportu i pomocy społecznej

Organizowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi

Prowadzenie promocji Powiatu

Sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem bieżących zadań przez Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Współpraca w zakresie zadań o których mowa wyżej z powiatowymi jednostkami organizacyjnymi to jest: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Poradniami Psychologiczno- Pedagogicznymi,
Domami Pomocy Społecznej, Domami Dziecka, Szkołami i Powiatowym Urzędem Pracy

Koordynowanie działań związanych z promocją zdrowia, ratownictwem medycznym, imprezami masowymi
i zbiórkami publicznymi, ochroną zabytków oraz udzielaniem pomocy kombatantom

Wykonywanie czynności należących do kompetencji Starosty w razie jego nieobecności lub niemożności
pełnienia przez niego obowiązków