×
×

Wicestarosta Opolski

Leonarda Płoszaj.jpegLeonarda Płoszaj


LEONARDA PŁOSZAJ
starostwo@powiatopolski.pl
lploszaj@powiatopolski.pl

tel. 77 54 15 101

W sprawie skarg i wniosków Wicestarosta przyjmuje interesantów w  każdy
wtorki od 12.00 do 14.00 45-068 Opole, ul. 1 Maja 29
W trosce o Państwa czas prosimy o wcześniejsze powiadomienie pracownika sekretariatu o planowanej wizycie - nr telefonu 77 5415101 .
Pracownik wyznaczy godzinę spotkania i znajdzie dogodny dla Państwa termin. 

 


KOMPETENCJE WICESTAROSTY OPOLSKIEGO
 

Sprawowanie nadzoru nad zadaniami Powiatu z zakresu oświaty, kultury, sportu i pomocy społecznej

Organizowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi

Prowadzenie promocji Powiatu

Sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem bieżących zadań przez Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Współpraca w zakresie zadań o których mowa wyżej z powiatowymi jednostkami organizacyjnymi to jest: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Poradniami Psychologiczno- Pedagogicznymi,
Domami Pomocy Społecznej, Domami Dziecka, Szkołami i Powiatowym Urzędem Pracy

Koordynowanie działań związanych z promocją zdrowia, ratownictwem medycznym, imprezami masowymi
i zbiórkami publicznymi, ochroną zabytków oraz udzielaniem pomocy kombatantom

Wykonywanie czynności należących do kompetencji Starosty w razie jego nieobecności lub niemożności
pełnienia przez niego obowiązków