×
×

Komisje

 • Komisja Rewizyjna

  05 Maja 2011

  Opiniuje m.in. wykonanie budżetu powiatu, wnioskuje o udzielenie absolutorium dla zarządu powiatu, prowadzi kontrole zlecone przez radę powiatu, kontroluje działalność zarządu powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych.

  czytaj więcej
 • Komisja Budżetu

  05 Maja 2011

  Kształtuje m.in. politykę budżetową powiatu, opiniuje programy i rozwiązania gospodarcze od strony finansowej, opiniuje budżet powiatu i etapy jego realizacji, analizuje i ocenia wydatki i dochody powiatu oraz proponuje stawki opłat i podatków stanowiących dochód powiatu.

  czytaj więcej
 • Komisja Polityki Społecznej

  05 Maja 2011

  Kształtuje m.in. politykę oświatową lokalnej wspólnoty samorządowej, ocenia funkcjonowanie szkół ponadpodstawowych administrowanych przez powiat, inspiruje kierunki rozwoju dla kultury sportu i turystyki, promuje powiat.

  czytaj więcej
 • Komisja Polityki Gospodarczej

  05 Maja 2011

  Wskazuje m.in. kierunki rozwoju powiatu i określa ramy polityki regionalnej, ocenia stan utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, ustala kierunki gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu.

  czytaj więcej